Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu piemērošana pensiju sistēmā: problēmas un risinājumi”
Title in English “Tax Application for pension system: problems and solutions”
Author Anastasija Gornova
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners
Reviewer V.Gromule, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” Valdes priekšsēdētāja, Dr.Sc.ing.
Abstract Maģistra darba tēmasnosaukums ir „Nodokļu piemērošana pensiju sistēmā: problēmas un risinājumi”, autore izvelējās šo tēmu, jo tā ir aktuāla, respektīvi, pensijas ir viens no galvenajiem iztikas līdzekļiem cilvēkiem gados.Tā kā mūsu sabiedrība sastāv no vienas trešdaļas pensionāru, kuru skaits turpina palielināties, ir svarīgi noskaidrot Latvijas pensiju sistēmas stabilitāti un attīstību ilgtermiņā. Jo pensijas vecuma cilvēki ieņem svarīgu vietu mūsu valstī. Uz doto brīdi jaunieši ir potenciālie pensionāri, kam svarīgi zināt, kādi tieši nodokļi tiks maksāti no pensijas. Darba mērķis ir raksturot pensiju sistēmas struktūru, to ietekmējošos faktorus, izpētīt pensijas nodokļu aprēķināšanu un aplikšanu ar nodokli, kā arī veikt Latvijas pensiju nodokļu sistēmas salīdzināšanu ar citām valstīm. Balstoties uz zinātnikso literatūru, interneta resursiem mērķis ir noteikt Latvijas pensiju sistēmas uzlabošanas iespējas.Lai īstenotu darba mērķi, tiek izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: • Izpētīt un izanalizēt pensija struktūru un to ietekmējošos faktorus; • Izpētīt pensiju politiku; • Izpētītas problēmas un to risinājumi; • Izpētīta pensiju aplikšana ar nodokli un to aprēķināšana; • Izpētīta un salīdzināta Latvijas pensiju nodokļu sistēma ar citu valstu pensiju sistēmu. Darba pētījuma objekts ir Latvijas pastāvošā pensiju sistēma un to ietekmējošo faktoru raksturojums, un pētījuma priekšmets ir pensiju nodokļu sistēma.Maģistra darbs sastāv no trīm nodaļā. Pirmajā nodaļā tiek izpētīta pensiju sistēmas loma sociālās politikas ietvaros, pensiju politika un sistēma Latvijā. Otrajā nodaļā tiek izpētīta pensijas aprēķināšana un aplikšana ar nodokli. Trešajā nodaļā tiek salīdzināta Latvijas pensiju sistēma ar Igaunijas, Zviedrijas, Apvienotās Karalistes, Dānijas pensiju sistēmam, kā arī apskatītapensiju sistēmas attīstības vēsture Eiropā. Darbs sastāv no 80 lappusēm, no viena attēls, no 13 tabulām un no 9 formulām.
Keywords Nodokļu piemērošana pensiju sistēmā: problēmas un risinājumi
Keywords in English Tax Application for pension system: problems and solutions
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.05.2014 21:58:26