Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Mārketinga stratēģijas izstrāde SIA “Trusis kafe”"
Nosaukums angļu valodā "Development of “Trusis Kafe”Ltd. Marketing Strategy "
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Modris Ozoliņš
Recenzents Mg.oec., Edvīns Butkevičš
Anotācija Aune I. Trusis Kafe mārketinga stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs / I.Aune, M.Ozoliņš. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2014.- 85.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 3 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 11 avoti latviešu, 26 angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Darba mērķis ir: izstrādāt iespējamo Trusis Kafe mārketinga stratēģiju, kas nodrošinātu un veicinātu Trusis Kafe konkurētspējīgu un peļņu nesošu uzņēmējdarbību. Pirmajā darba daļā ir raksturoti mārketinga procesi, kas noris sabiedriskās ēdināšanas nozarē. Teorētiskajā daļā autore iepazīstas ar mārketinga modeļiem un elementiem, kas izmantojami sabiedriskās ēdināšanas nozarē. Otrajā darba daļā autore analizē Trusis Kafe darbību, tiek konstatētas galvenās problēmas un trūkumi Trusis Kafe mārketingā. Autore analizē nozares vidi, ārējo vidi, ārējo vidi, patērētāju tendences. Trešajā daļā autore izstrādā Trusis Kafe mārketinga stratēģiju, raksturojot mērķa auditorijas profilus, definējot Trusis Kafe misiju, vīziju un vērtības, kas izmantojamas mārketinga komunikācijā. Izstrādātā mārketinga stratēģija ietver mārketinga komunikāciju un sociālo tīklu komunikāciju, taktiskās aktivitātes iekšējo procesu pilnveidošanai. Nodaļas noslēgumā autore sniedz sagaidāmo rezultātu prognozes un stratēģijas efektivitātes mērījumu risinājumus. Darba noslēgumā autore izsaka nozīmīgākos secinājumus un priekšlikumus.
Atslēgas vārdi mārketings, ēdināšanas nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā marketings, catering
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2014 20:30:13