Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Mārketinga stratēģijas izstrāde SIA “Trusis kafe”"
Title in English "Development of “Trusis Kafe”Ltd. Marketing Strategy "
Author Ieva Aune
Department 22161 Unit of International Programs
Scientific advisor Modris Ozoliņš
Reviewer Mg.oec., Edvīns Butkevičš
Abstract Aune I. Trusis Kafe mārketinga stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs / I.Aune, M.Ozoliņš. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2014.- 85.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 3 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 11 avoti latviešu, 26 angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Darba mērķis ir: izstrādāt iespējamo Trusis Kafe mārketinga stratēģiju, kas nodrošinātu un veicinātu Trusis Kafe konkurētspējīgu un peļņu nesošu uzņēmējdarbību. Pirmajā darba daļā ir raksturoti mārketinga procesi, kas noris sabiedriskās ēdināšanas nozarē. Teorētiskajā daļā autore iepazīstas ar mārketinga modeļiem un elementiem, kas izmantojami sabiedriskās ēdināšanas nozarē. Otrajā darba daļā autore analizē Trusis Kafe darbību, tiek konstatētas galvenās problēmas un trūkumi Trusis Kafe mārketingā. Autore analizē nozares vidi, ārējo vidi, ārējo vidi, patērētāju tendences. Trešajā daļā autore izstrādā Trusis Kafe mārketinga stratēģiju, raksturojot mērķa auditorijas profilus, definējot Trusis Kafe misiju, vīziju un vērtības, kas izmantojamas mārketinga komunikācijā. Izstrādātā mārketinga stratēģija ietver mārketinga komunikāciju un sociālo tīklu komunikāciju, taktiskās aktivitātes iekšējo procesu pilnveidošanai. Nodaļas noslēgumā autore sniedz sagaidāmo rezultātu prognozes un stratēģijas efektivitātes mērījumu risinājumus. Darba noslēgumā autore izsaka nozīmīgākos secinājumus un priekšlikumus.
Keywords mārketings, ēdināšanas nozare
Keywords in English marketings, catering
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.05.2014 20:30:13