Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums „Gāzturbīnu dzinēja kompresora un turbīnas caurplūdes daļas meridionālā profila ģeometrisko pamatparametru noteikšana un modeļa rasējuma izveide”
Nosaukums angļu valodā “Determination of the Geometrical Parameters of Gas Turbine Engine Compressor and Turbine Flowing Part Meridional Profile and Development of a Sketch”
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Maģ.sc.ing., asist. Māris Hauka
Recenzents Dr.sc.ing., docents Ilmārs Ozoliņš
Anotācija Bakalaura darba tēma ir GTD kompresora un turbīnas caurplūdes daļas meridionālā profila ģeometrisko pamatparametru noteikšana un modeļa rasējuma izveide. Bakalaura darba mērķis ir uz izejas pamatdatu, dzinēju shēmas prototipiem un veikto aprēķinu pamata veikt aviācijas gāzturbīnas dzinēja caurplūdes daļas uzprojektēšanu Darba struktūra ir veidota atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem un sastāv no ievada, 5 nodaļām, darba beigās izdarot secinājumus un sniedzot priekšlikumus. Pirmajā posmā tiek izvēlēti izejas pamatparametri: plūsmas ātrumi un aploces ātrumi, pakāpju skaits un diametrālie izmēri, zudumu koeficienti un darba sadalījums pa pakāpēm u.c. Otrs posms ietver sevī detalizētu kompresora un turbīnas aprēķinu pēc vidējā diametra. Trešajā posmā tiek aprēķināts turbomašīnu lāpstiņu grodums vairākos šķēlumos pēc caurplūdes daļas rādiusa. Uz iegūto aprēķinu parametru pamata autors profilē un konstruē turbīnas un kompresora lāpstiņas. Lai to veiktu lielākā problēma, ar kuru autoram nācās saskarties darba izstrādē, bija precīzu izmēru panākšana dzinēja formai. Pēc autora domām turpmākos paaugstinātos kvalitātes noteikšanas un sasniegšanas pakāpēs ieliktos parametrus būs iespējams izmantot tādā gadījumā, ja projektējamā dzinēja modelis būs konstruēts pamatojoties uz CAD un CAE parametrizāciju, dodot tādejādi spēju elastīgāk reaģēt uz gāzdinamisko parametru kopsakarībām ar lāpstiņas vainaga ģeometriju. Bakalaura darba apjoms sastāv no 93 lapām, 14 tabulām, 15 attēliem, 80, formulām, 4 pielikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, kas sastāv no 6 avotiem.
Atslēgas vārdi gāzturbīnas dzinēja kompresora turbīnas meridionālā profila pamatparametri
Atslēgas vārdi angļu valodā engine prototypes Turbine gas turbine engine designing
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2014 16:27:07