Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language „Gāzturbīnu dzinēja kompresora un turbīnas caurplūdes daļas meridionālā profila ģeometrisko pamatparametru noteikšana un modeļa rasējuma izveide”
Title in English “Determination of the Geometrical Parameters of Gas Turbine Engine Compressor and Turbine Flowing Part Meridional Profile and Development of a Sketch”
Department 15E00 Aeronautikas institūts
Scientific advisor Maģ.sc.ing., asist. Māris Hauka
Reviewer Dr.sc.ing., docents Ilmārs Ozoliņš
Abstract Bakalaura darba tēma ir GTD kompresora un turbīnas caurplūdes daļas meridionālā profila ģeometrisko pamatparametru noteikšana un modeļa rasējuma izveide. Bakalaura darba mērķis ir uz izejas pamatdatu, dzinēju shēmas prototipiem un veikto aprēķinu pamata veikt aviācijas gāzturbīnas dzinēja caurplūdes daļas uzprojektēšanu Darba struktūra ir veidota atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem un sastāv no ievada, 5 nodaļām, darba beigās izdarot secinājumus un sniedzot priekšlikumus. Pirmajā posmā tiek izvēlēti izejas pamatparametri: plūsmas ātrumi un aploces ātrumi, pakāpju skaits un diametrālie izmēri, zudumu koeficienti un darba sadalījums pa pakāpēm u.c. Otrs posms ietver sevī detalizētu kompresora un turbīnas aprēķinu pēc vidējā diametra. Trešajā posmā tiek aprēķināts turbomašīnu lāpstiņu grodums vairākos šķēlumos pēc caurplūdes daļas rādiusa. Uz iegūto aprēķinu parametru pamata autors profilē un konstruē turbīnas un kompresora lāpstiņas. Lai to veiktu lielākā problēma, ar kuru autoram nācās saskarties darba izstrādē, bija precīzu izmēru panākšana dzinēja formai. Pēc autora domām turpmākos paaugstinātos kvalitātes noteikšanas un sasniegšanas pakāpēs ieliktos parametrus būs iespējams izmantot tādā gadījumā, ja projektējamā dzinēja modelis būs konstruēts pamatojoties uz CAD un CAE parametrizāciju, dodot tādejādi spēju elastīgāk reaģēt uz gāzdinamisko parametru kopsakarībām ar lāpstiņas vainaga ģeometriju. Bakalaura darba apjoms sastāv no 93 lapām, 14 tabulām, 15 attēliem, 80, formulām, 4 pielikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, kas sastāv no 6 avotiem.
Keywords gāzturbīnas dzinēja kompresora turbīnas meridionālā profila pamatparametri
Keywords in English engine prototypes Turbine gas turbine engine designing
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.05.2014 16:27:07