Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jaunu pakalpojumu izveidošana lidostā"
Nosaukums angļu valodā "Introducing New Services at the Airport"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Dr.oec.,prof. K.Didenko
Anotācija RDiplomprojekta autors: Edgars Šodnaks Diplomprojekta vadītājs: Rita Greitāne, Dr.oec., RTU docente Diplomprojekta nosaukums: Jaunu pakalpojumu izveidošana lidostā Diplomprojekta apjoms ir 93 lpp. datorsalikumā. Darbā ir iekļautas: 17 tabulas, 33 attēli un 4 pielikumi. Diplomprojekts izstrādāts Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības institūtā. Diplomprojekta izstrādāšanas gaitā tika izmantoti 20 literatūras avoti, kuru skaitā ir iekļauti zinātniskā un vispārēja literatūra, interneta resursi un uzņēmuma nepublicētā informācija. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām Analītiskās daļas, Projekta aprēķinu daļas, Tehnoloģiskās daļas, Darba un dabas aizsardzības daļas un Grafiskas daļas. Analītiskajā daļā ietilpst VAS Starptautiskās lidostas Rīga uzņēmuma raksturojums, ir izveidota uzņēmuma SVID analīze, ir veiktas visas nepieciešamās analīzes, balstoties uz uzņēmuma gada pārskatiem, kuru rezultātā ir atklātas trīs, pēc autora domām, aktuālas problēmas. Projekta aprēķinu daļā ietilpst izvirzīto problēmu risinājuma iespējas ar jaunu pakalpojumu izveidošanas palīdzību. Projekta ietvaros, autors piedāvā uzņēmumā izveidot trīs pakalpojumus kravas apaklpošāna, ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 24h un BRS pakalpojums, ar kuru palīdzību uzņēmums spēs iegūt papildus ieņēmumus un tādā veidā uzlabot autora atklātās problēmas. Tehnoloģiskajā daļā autors parāda, kā ar IT programmatūras palīdzību ir iespējams daļēji uzlabot un attīstīt lidostas sniegto pakalpojumu kvalitāti, kas laika gaitā, palīdzēs lidostai savā īpašumā iegūt papildus ieņēmumus. Darba un dabas aizsardzības daļā, projekta autors, piedāvā apskatīt lidostas Rīga, virszemes apkalpošanas departamenta, gaisa kuģu apkalpošanas nodaļas darba risku novērtējumu, kā arī izveidot preventīvo pasākumu plānu atklāto problēmu atrisināšanai. Diplomprojekta Grafiskajā daļā ietilpst autora veidotās tabulas, grafiki un attēli, kuri tika izmantoti, izstrādājot diplomprojektu.
Atslēgas vārdi Lidosta, gada pārskatu novērtējums, SVID analīze, pakalpojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Airport, the report evaluation, SWOT analysis, services
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2014 17:35:41