Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Jaunu pakalpojumu izveidošana lidostā"
Title in English "Introducing New Services at the Airport"
Author Edgars Šodnaks
Department 22160 Professional Study Programme of Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Dr.oec.,prof. K.Didenko
Abstract RDiplomprojekta autors: Edgars Šodnaks Diplomprojekta vadītājs: Rita Greitāne, Dr.oec., RTU docente Diplomprojekta nosaukums: Jaunu pakalpojumu izveidošana lidostā Diplomprojekta apjoms ir 93 lpp. datorsalikumā. Darbā ir iekļautas: 17 tabulas, 33 attēli un 4 pielikumi. Diplomprojekts izstrādāts Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības institūtā. Diplomprojekta izstrādāšanas gaitā tika izmantoti 20 literatūras avoti, kuru skaitā ir iekļauti zinātniskā un vispārēja literatūra, interneta resursi un uzņēmuma nepublicētā informācija. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām Analītiskās daļas, Projekta aprēķinu daļas, Tehnoloģiskās daļas, Darba un dabas aizsardzības daļas un Grafiskas daļas. Analītiskajā daļā ietilpst VAS Starptautiskās lidostas Rīga uzņēmuma raksturojums, ir izveidota uzņēmuma SVID analīze, ir veiktas visas nepieciešamās analīzes, balstoties uz uzņēmuma gada pārskatiem, kuru rezultātā ir atklātas trīs, pēc autora domām, aktuālas problēmas. Projekta aprēķinu daļā ietilpst izvirzīto problēmu risinājuma iespējas ar jaunu pakalpojumu izveidošanas palīdzību. Projekta ietvaros, autors piedāvā uzņēmumā izveidot trīs pakalpojumus kravas apaklpošāna, ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 24h un BRS pakalpojums, ar kuru palīdzību uzņēmums spēs iegūt papildus ieņēmumus un tādā veidā uzlabot autora atklātās problēmas. Tehnoloģiskajā daļā autors parāda, kā ar IT programmatūras palīdzību ir iespējams daļēji uzlabot un attīstīt lidostas sniegto pakalpojumu kvalitāti, kas laika gaitā, palīdzēs lidostai savā īpašumā iegūt papildus ieņēmumus. Darba un dabas aizsardzības daļā, projekta autors, piedāvā apskatīt lidostas Rīga, virszemes apkalpošanas departamenta, gaisa kuģu apkalpošanas nodaļas darba risku novērtējumu, kā arī izveidot preventīvo pasākumu plānu atklāto problēmu atrisināšanai. Diplomprojekta Grafiskajā daļā ietilpst autora veidotās tabulas, grafiki un attēli, kuri tika izmantoti, izstrādājot diplomprojektu.
Keywords Lidosta, gada pārskatu novērtējums, SVID analīze, pakalpojumi
Keywords in English Airport, the report evaluation, SWOT analysis, services
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.05.2014 17:35:41