Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu analīze un tā konkurētspējas novērtēšana”
Nosaukums angļu valodā „Financial analysis of company"s business performance and assessment of its competitiveness”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., lektors N. Balabka
Recenzents Dr.oec., profesors V.Nešpors
Anotācija Bakalaura autors: Anželika Dorožkina Bakalaura tēma: Uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu analīze un tā konkurētspējas novērtēšana. Bakalaura mērķis: Veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu analīzi un tā konkurētspējas novērtēšanu. Bakalaura uzdevumi: 1. Izpētīt uzņēmuma saimnieciskās darbības dokumentāciju; 2. Izpētīt finanšu rādītāju būtību; 3. Izpētīt jēdzienus konkurence un konkurētspēja; 4. Noskaidrot galvenos konkurentus, to priekšrocības un trūkumus; 5. Aprēķināt uzņēmuma finanšu rādītājus; 6. Veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu analīzi; 7. Izveidot SVID analīzi; 8. Apkopot darba izstrādes gaitā iegūtos secinājumus un sniegt priekšlikumus. Bakalaura darbā ir trīs daļas: divas teorētiskās un viena praktiskā jeb analīze. Pirmajā daļā tiek aprakstīta finanšu rādītāju būtība un kādus rādītājus mēdz izmantot uzņēmuma analīzes veikšanai. Otrajā daļā tiek uzsvērta konkurences un konkurētspējas būtība, to veidi. Tiek aplūkotas atšķirības starp konkurences un konkurētspējas jēdzienu. Trešā nodaļa ir plašāka, tā ir veltīta uzņēmuma SIA Galdnieki-F konkurētspējas noteikšanai un finanšu rādītāju analīzei. Apakšnodaļās ir sniegta informācija par uzņēmuma saimniecisko darbību, tad pēc uzņēmuma gada pārskatiem tiem veikta horizontālā un vertikālā analīze. Tiek aprakstīti galvenie Ciblas novada konkurenti un apkopoti konkurentu priekšrocības un trūkumi. Tika aprēķināti uzņēmuma finansiālā stāvokļa relatīvie rādītāji laika posmā no 2009.g.-2013.g. un tika veikta arī SVID analīze. Pēc gūtiem rezultātiem apkopoti secinājumi un izteikti priekšlikumi par analīzes gaitā gūtajām problēmām. Bakalaura darba sastāv no 3 daļām un 9 nodaļām, ko kopā veido 71 lapa un papildina 5 pielikumi. Tā sastāvā ietilpst 17 attēli un 23 tabulas. Darba izstrādāšanai izmantoti 23 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu analīze un tā konkurētspējas novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial analysis of company"s business performance and assessment of it competitiveness
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2014 15:32:19