Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu analīze un tā konkurētspējas novērtēšana”
Title in English „Financial analysis of company"s business performance and assessment of its competitiveness”
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Mg.oec., lektors N. Balabka
Reviewer Dr.oec., profesors V.Nešpors
Abstract Bakalaura autors: Anželika Dorožkina Bakalaura tēma: Uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu analīze un tā konkurētspējas novērtēšana. Bakalaura mērķis: Veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu analīzi un tā konkurētspējas novērtēšanu. Bakalaura uzdevumi: 1. Izpētīt uzņēmuma saimnieciskās darbības dokumentāciju; 2. Izpētīt finanšu rādītāju būtību; 3. Izpētīt jēdzienus konkurence un konkurētspēja; 4. Noskaidrot galvenos konkurentus, to priekšrocības un trūkumus; 5. Aprēķināt uzņēmuma finanšu rādītājus; 6. Veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu analīzi; 7. Izveidot SVID analīzi; 8. Apkopot darba izstrādes gaitā iegūtos secinājumus un sniegt priekšlikumus. Bakalaura darbā ir trīs daļas: divas teorētiskās un viena praktiskā jeb analīze. Pirmajā daļā tiek aprakstīta finanšu rādītāju būtība un kādus rādītājus mēdz izmantot uzņēmuma analīzes veikšanai. Otrajā daļā tiek uzsvērta konkurences un konkurētspējas būtība, to veidi. Tiek aplūkotas atšķirības starp konkurences un konkurētspējas jēdzienu. Trešā nodaļa ir plašāka, tā ir veltīta uzņēmuma SIA Galdnieki-F konkurētspējas noteikšanai un finanšu rādītāju analīzei. Apakšnodaļās ir sniegta informācija par uzņēmuma saimniecisko darbību, tad pēc uzņēmuma gada pārskatiem tiem veikta horizontālā un vertikālā analīze. Tiek aprakstīti galvenie Ciblas novada konkurenti un apkopoti konkurentu priekšrocības un trūkumi. Tika aprēķināti uzņēmuma finansiālā stāvokļa relatīvie rādītāji laika posmā no 2009.g.-2013.g. un tika veikta arī SVID analīze. Pēc gūtiem rezultātiem apkopoti secinājumi un izteikti priekšlikumi par analīzes gaitā gūtajām problēmām. Bakalaura darba sastāv no 3 daļām un 9 nodaļām, ko kopā veido 71 lapa un papildina 5 pielikumi. Tā sastāvā ietilpst 17 attēli un 23 tabulas. Darba izstrādāšanai izmantoti 23 literatūras avoti.
Keywords Uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu analīze un tā konkurētspējas novērtēšana
Keywords in English Financial analysis of company"s business performance and assessment of it competitiveness
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.05.2014 15:32:19