Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Jauna produkta ieviešana tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Launching a new product into the market"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec, doc. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. B.Levina
Anotācija Bakalaura darba autors: Signija Stepanova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc., Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Jauna produkta ieviešana tirgū Bakalaura darba apjoms: 56 lapaspuses datorsalikumā, neskaitot pielikumus. Darbā ieverti 28 attēli, 7 tabulas un 1 pielikums uz 4 lapaspusēm. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba izstrādāšanai ir autore kopumā izmatojusi 22 literatūras avotus, kas sevī ietver speciālo un vispārējo literatūru, interneta resursus un pētījumā nepublicētu uzņēmuma informāciju. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Lai jaunu produktu ieviešana tirgū notiktu veiksmīgi, ir svarīgi, pirmkārt, izvirzīt spēcīgas un dzīvotspējīgas idejas, bet, otrkārt, ieviešanu veikt mērķtiecīgi un pēc konkrēta plāna. SIA Pure Chocolate šokolādes dzēriena kvalitatīvai ieviešanai tirgū ir izstrādāts produkta apraksts, izpētītas tā stiprās un vājās puses, veikta konkurentu analīze un izstrādāts mārketinga aktivitāšu plāns un to izmaksu apkopojums. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Stepanova S. Jauna produkta ieviešana tirgū: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. 56 lpp.
Atslēgas vārdi Jauna produkta ieviešana tirgū
Atslēgas vārdi angļu valodā Launching a new product into the market
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2014 14:57:05