Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa darbības analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Activities on Personal Income Tax”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs J.Ē.Niedrītis
Recenzents V.Gromule, RTU Muitas un nodokļu katedras docente, Dr.sc.ing.
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa darbības analīze”. Maģistra darba autore ir I.Ovčiņņikova. Maģistra darba zinātniskais vadītājs ir Dr.oec., profesors J.Ē.Niedrītis. Dotais darbs veltīts, lai izpētītu Latvijas Republikas iedzīvotāju ienākuma nodokļa darbību, identificētu trūkumus un izstrādātu priekšlikumus tā uzlabošanai. Tas ir aktuāli, jo iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir saistīta ar nodokļa lomu tautsaimniecība un īpaši ar pašvaldība budžetiem, kā arī ar negatīvajiem procesiem Latvijā sociālajā jomā, jo nabadzības risks pārsniedz 35% [9]. Maģistra darba mērķis - ir izstrādāt ieteikumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa pilnveidošanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek noteikti sekojoši uzdevumi:  veikt pašreizējās iedzīvotāju ienākuma nodokļa darbības vispārējo raksturojumu un to ietekmi uz sociāli ekonomisko labklājību;  veikt iedzīvotāju aptauju un analizēt problēmas, pamatojoties uz respondentu viedokļiem. Pētījuma objekts – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pētījuma priekšmets – iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekme uz iedzīvotāju ieņēmumu nevienlīdzību un nabadzību. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatītas Latvijas tautsaimniecības tendences, kas vairākumā ir saistītas ar nabadzību, nodarbinātību un demogrāfisko situāciju, kā arī tiek sniegts vispārīgs nodokļa sistēmas būtības apraksts. Otrajā nodaļā pētīts, ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli’’ saistītas, nodokļa elementu izmaiņas, pētīti nodokļa maksātāju viedokļi par Latvijas Republikas deklarācijas darbības mehānismu, kā arī pētīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekme uz nabadzību un nevienlīdzību. Trešajā nodaļā tiek veikti aprēķini, kuri ir saistīti ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes un neapliekamā minimuma izmaiņām, kā arī pētīti iedzīvotāju viedokļi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa elementu ietekmi uz ienākumiem. Šim darbam ir vairāk praktiskā rakstura pielietojums. Maģistra darbs ir izstrādāts galvenokārt ar analīzes, statistiskas attēlošanas un komunikatīvajām metodēm. Maģistra darba apjoms ir 84 lappuses, t.sk., 16 tabulas un 41 attēli. Tika izmantoti 64 literatūras avoti, ir 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodokļis, nevienlīdzība, nabadzība, tautsaimniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal income tax, inequality, poverty, economy
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2014 12:33:28