Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa darbības analīze”
Title in English “Analysis of Activities on Personal Income Tax”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor J.Ē.Niedrītis
Reviewer V.Gromule, RTU Muitas un nodokļu katedras docente, Dr.sc.ing.
Abstract Maģistra darba tēma ir „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa darbības analīze”. Maģistra darba autore ir I.Ovčiņņikova. Maģistra darba zinātniskais vadītājs ir Dr.oec., profesors J.Ē.Niedrītis. Dotais darbs veltīts, lai izpētītu Latvijas Republikas iedzīvotāju ienākuma nodokļa darbību, identificētu trūkumus un izstrādātu priekšlikumus tā uzlabošanai. Tas ir aktuāli, jo iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir saistīta ar nodokļa lomu tautsaimniecība un īpaši ar pašvaldība budžetiem, kā arī ar negatīvajiem procesiem Latvijā sociālajā jomā, jo nabadzības risks pārsniedz 35% [9]. Maģistra darba mērķis - ir izstrādāt ieteikumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa pilnveidošanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek noteikti sekojoši uzdevumi:  veikt pašreizējās iedzīvotāju ienākuma nodokļa darbības vispārējo raksturojumu un to ietekmi uz sociāli ekonomisko labklājību;  veikt iedzīvotāju aptauju un analizēt problēmas, pamatojoties uz respondentu viedokļiem. Pētījuma objekts – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pētījuma priekšmets – iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekme uz iedzīvotāju ieņēmumu nevienlīdzību un nabadzību. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatītas Latvijas tautsaimniecības tendences, kas vairākumā ir saistītas ar nabadzību, nodarbinātību un demogrāfisko situāciju, kā arī tiek sniegts vispārīgs nodokļa sistēmas būtības apraksts. Otrajā nodaļā pētīts, ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli’’ saistītas, nodokļa elementu izmaiņas, pētīti nodokļa maksātāju viedokļi par Latvijas Republikas deklarācijas darbības mehānismu, kā arī pētīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekme uz nabadzību un nevienlīdzību. Trešajā nodaļā tiek veikti aprēķini, kuri ir saistīti ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes un neapliekamā minimuma izmaiņām, kā arī pētīti iedzīvotāju viedokļi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa elementu ietekmi uz ienākumiem. Šim darbam ir vairāk praktiskā rakstura pielietojums. Maģistra darbs ir izstrādāts galvenokārt ar analīzes, statistiskas attēlošanas un komunikatīvajām metodēm. Maģistra darba apjoms ir 84 lappuses, t.sk., 16 tabulas un 41 attēli. Tika izmantoti 64 literatūras avoti, ir 2 pielikumi.
Keywords Iedzīvotāju ienākuma nodokļis, nevienlīdzība, nabadzība, tautsaimniecība
Keywords in English Personal income tax, inequality, poverty, economy
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.05.2014 12:33:28