Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language ``Grunts stabilizēšanas iespējamie risinājumi un tehnoloģiju izpēte ceļu būvniecības nozarē``; inženierprojekts ``Skolas ielas rekonstrukcija Salaspilī``
Title in English ``Possible Solutions for Soil Stabilization and Study of Technologies in the Field of Road Construction``; Engineering Design Project ``Reconstruction of Skolas Street in Salaspils``
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor doc. M.Zemītis
Reviewer
Abstract Izstrādātais RTU Būvniecības fakaultātē, Transportbūvju institūtā Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) ir sadalīts divās daļās. Pirmā ir bakalaura darba daļa, otrā ir inženierprojekta daļa. Bakalaura darba daļas tēma ir „Grunts stabilizēšanas iespējamie risinājumi un tehnoloģiju izpēte ceļu būvniecības nozarē". Darbs balstās uz speciālās literatūras, patstāvīgi vāktu avotu apstrādi un analīzi. Šajā daļā tiek apskatītas Latvijas reģionu grunšu raksturīgākās īpatnības, grunšu raksturojums, grunšu stabilizēšanas iespējamie risinājumi un to īpatnības Bakalaura darba daļa sastāv no 44 lapām ar paskaidrojošo tekstu, kas ietver 8 nodaļas, kā arī 6 tabulas un 33 attēlus. Otra daļa ir inženierprojekts. Inženierprojektā tika izstrādāta: „Skolas ielas rekonstrukcija Salaspils pilsētā". Darbā veikta Skolas ielas esošās situācijas analīze. Izvērsti prognozējamās satiksmes intensitātes radītāji. Veikti ceļa trases apsekošanas darbi, ievērotas infrastruktūras attīstības tendences. Darbā izstrādāti rekonstrukcijas projekta daļas rasējumi un veikts Skolas ielas rekonstrukcijas darbu norises apraksts, kā arī izvērtēti darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā. Inženierprojekts paredz: > gājēju ietves izbūvi; > esošu nobrauktuvju - šķērsielu un nobrauktuvju uz privātīpašumiem rekonstrukciju; > jauna asfaltbetona seguma ieklāšanu; > lietus ūdens kanalizācijas sistēmas daļēju rekonstrukciju; > satiksmes organizēšanu ikdienā un būvdarbu laikā; > ielas piegulošās teritorijas sakārtošanu. Inženierprojekta daļa sastāv no 70 lapām ietverot 12.nodaļas (tai skaitā 10 tabulas, 10 attēlus) un 16 rasējuma lapas.
Keywords Grunts stabilizēšanas risinājumi un tehnoloģiju izpēte ; Skolas ielas rekonstrukcija Salaspilī
Keywords in English solutions for soil stabilization in the field of road construction; Reconstruction of Skolas street
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 13.04.2011 18:17:20