Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Reģionu sociālekonomiskā pievilcība Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Socio-economic attractiveness of Latvian regions”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., docente I.Judrupa
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Reģionu sociālekonomiskā pievilcība Latvijā”. Bakalaura darba autore: Alise Ozola. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., doc. Ilze Judrupa. Dažādas sociāla un ekonomiska rakstura atšķirības ir vērojamas ne vien starp dažādām pasaules valstīm un reģioniem, bet arī teju ikvienas valsts iekšienē tās reģionu starpā. Katra reģiona attīstību un sociāli ekonomisko pievilcību nosaka un ietekmē virkne ļoti nozīmīgu faktoru. Ņemot vērā, ka reģiona, kā administratīvas teritorijas, attīstību būtiski ietekmē un pamatā nodrošina tieši sabiedrība, kas tajā dzīvo un savstarpēji mijiedarbojas, veicot teritorijas sociāli ekonomiskās pievilcības novērtēšanu, svarīgi noskaidrot un analizēt tos sociālās un ekonomiskās vides faktorus, kurus par būtiskākajiem uzskata iedzīvotāji. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Teorētiskajā daļā aplūkota reģiona būtība, veidi un funkcijas, kā arī metodes, kādas tiek izmantotas, lai novērtētu teritoriju attīstības līmeni. Analītiskajā daļā, izstrādāts Latvijas plānošanas reģionu raksturojums, aptaujāti Latvijas iedzīvotāji un noskaidrots viņu viedoklis par nozīmīgākajiem reģiona sociālekonomisko vidi raksturojošajiem rādītājiem. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, veikta rādītāju analīze katrā no reģioniem un to salīdzinājumā. Pētījuma rezultātā noskaidrota Latvijas reģionu sociālekonomiskā pievilcība, akcentējot faktorus, kas veicina un kavē katra reģiona attīstību. Bakalaura darbs ir izklāstīts 79 lappusēs, izmantoti 56 bibliogrāfiskie avoti. Darbu ilustrē 23 attēli, 7 tabulas, 2 formulas, kā arī 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Reģions, sociālekonomiskā pievilcība
Atslēgas vārdi angļu valodā Region, socio-economic attractiveness
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2014 21:11:08