Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Reģionu sociālekonomiskā pievilcība Latvijā”
Title in English „Socio-economic attractiveness of Latvian regions”
Author Alise Ozola
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Dr.oec., docente I.Judrupa
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
Abstract Bakalaura darba tēma ir „Reģionu sociālekonomiskā pievilcība Latvijā”. Bakalaura darba autore: Alise Ozola. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., doc. Ilze Judrupa. Dažādas sociāla un ekonomiska rakstura atšķirības ir vērojamas ne vien starp dažādām pasaules valstīm un reģioniem, bet arī teju ikvienas valsts iekšienē tās reģionu starpā. Katra reģiona attīstību un sociāli ekonomisko pievilcību nosaka un ietekmē virkne ļoti nozīmīgu faktoru. Ņemot vērā, ka reģiona, kā administratīvas teritorijas, attīstību būtiski ietekmē un pamatā nodrošina tieši sabiedrība, kas tajā dzīvo un savstarpēji mijiedarbojas, veicot teritorijas sociāli ekonomiskās pievilcības novērtēšanu, svarīgi noskaidrot un analizēt tos sociālās un ekonomiskās vides faktorus, kurus par būtiskākajiem uzskata iedzīvotāji. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Teorētiskajā daļā aplūkota reģiona būtība, veidi un funkcijas, kā arī metodes, kādas tiek izmantotas, lai novērtētu teritoriju attīstības līmeni. Analītiskajā daļā, izstrādāts Latvijas plānošanas reģionu raksturojums, aptaujāti Latvijas iedzīvotāji un noskaidrots viņu viedoklis par nozīmīgākajiem reģiona sociālekonomisko vidi raksturojošajiem rādītājiem. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, veikta rādītāju analīze katrā no reģioniem un to salīdzinājumā. Pētījuma rezultātā noskaidrota Latvijas reģionu sociālekonomiskā pievilcība, akcentējot faktorus, kas veicina un kavē katra reģiona attīstību. Bakalaura darbs ir izklāstīts 79 lappusēs, izmantoti 56 bibliogrāfiskie avoti. Darbu ilustrē 23 attēli, 7 tabulas, 2 formulas, kā arī 4 pielikumi.
Keywords Reģions, sociālekonomiskā pievilcība
Keywords in English Region, socio-economic attractiveness
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 26.05.2014 21:11:08