Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Klienta apmierinātības novērtējums bankā"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of bank customer satisfaction"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. L.Kamola
Recenzents Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Anotācija Bakalaura darba autors: Irina Geca Bakalaura darba zinatniskais vadītājs: Mg. oec., lektore L. Kamola Bakalaura darba temats: Klienta apmierinātības novērtējums bankā Bakalaura darba apjoms: 52 lapas, darbs sastāv no ievada, teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas un nobeiguma. Darbā ietvaros ir 16 attēli. 1 tabulu. Darbam ir 3 pielikumi. Darbā izmantoti 32 bibliogrāfiskie avoti Bakalaura darba izmantotie materiāli: darbā izmantota teorētiskās atziņas par klientu apmierinātību, speciālā un vispārēja ekonomiskā statistika, Latvijas komercbankas statistika. Seb bankas publicētie dati un preses avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Aplūkota un izanalizēta teorētiskā informācija par klienta jēdzienu. Veikta izpēta klientu apmierinātības un uzvedībus modeļu izpēte. Aplūkot klienta tipi un to uzvedības ietekmejošie faktori. Izanalizēts bankas pakalpojumi un nosacījumi pret klientu. Izstrādāta un veikta aptauja par divām konkurējošām bankām. Banku darbību, pakalpojuma klāstu un klientu izvēle par labu bankai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Geca.I Klienta apmierinātības novērtējums bankā: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītāja Kamola.L. Datorsalikums.- Rīga: RTU, 2014.- 54 lpp
Atslēgas vārdi Klienta apmierinātības novērtējums bankā
Atslēgas vārdi angļu valodā Evaluation of bank customer satisfaction
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2014 19:45:43