Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Klienta apmierinātības novērtējums bankā"
Title in English "Evaluation of bank customer satisfaction"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. L.Kamola
Reviewer Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Abstract Bakalaura darba autors: Irina Geca Bakalaura darba zinatniskais vadītājs: Mg. oec., lektore L. Kamola Bakalaura darba temats: Klienta apmierinātības novērtējums bankā Bakalaura darba apjoms: 52 lapas, darbs sastāv no ievada, teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas un nobeiguma. Darbā ietvaros ir 16 attēli. 1 tabulu. Darbam ir 3 pielikumi. Darbā izmantoti 32 bibliogrāfiskie avoti Bakalaura darba izmantotie materiāli: darbā izmantota teorētiskās atziņas par klientu apmierinātību, speciālā un vispārēja ekonomiskā statistika, Latvijas komercbankas statistika. Seb bankas publicētie dati un preses avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Aplūkota un izanalizēta teorētiskā informācija par klienta jēdzienu. Veikta izpēta klientu apmierinātības un uzvedībus modeļu izpēte. Aplūkot klienta tipi un to uzvedības ietekmejošie faktori. Izanalizēts bankas pakalpojumi un nosacījumi pret klientu. Izstrādāta un veikta aptauja par divām konkurējošām bankām. Banku darbību, pakalpojuma klāstu un klientu izvēle par labu bankai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Geca.I Klienta apmierinātības novērtējums bankā: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītāja Kamola.L. Datorsalikums.- Rīga: RTU, 2014.- 54 lpp
Keywords Klienta apmierinātības novērtējums bankā
Keywords in English Evaluation of bank customer satisfaction
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 26.05.2014 19:45:43