Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums ORM un EER salīdzinājums, datu konceptuālo modeļu iespēju izvērtējums
Nosaukums angļu valodā Comparison of ORM and EER, Evaluation of Data Conceptual Models
Autors Santa Brauna
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs J.Eiduks
Recenzents A.Ņikitenko, STPK asoc.profesors
Anotācija Darbā ir pētīta datu konceptuālo modeļu izmantošana datubāzes projektēšanā, jo informāciju sistēmu izstrāde bieži beidzas ar nepilnīgu un sistēmas nākamos lietotājus pilnībā neapmierinošu rezultātu. Daudzos gadījumos šī neapmierinošā rezultāta iemesls ir nepilnīgi un nekvalitatīvi projektēta datubāze. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot, vai izvērstāks datu konceptuālais modelis var dot precīzākus un atbilstošāku projektēšanas rezultātu. Mērķa sasniegšanai darba gaitā tiek izpētītas divas pēc būtības atšķirīgas pieejas datu konceptuālo modeļu veidošanai - paplašinātais realitāšu saišu modelis, kas papildus standarta realitāšu saišu elementiem, izmanto objektu orientētās pieejas struktūras kā apakštipi, virstipi, mantošana un objektu lomu modelis, kas ir faktu orientēts modelis. Tiek izstrādāts datu konceptuālais modelis katrā no pieejām un veikta transformācija uz datu loģiskajiem modeļiem. Izstrādātie modeļi tiek salīdzināti pēc to iespējām izpaust dažādus problēmvides aspektus un spējas šos aspektus pārnest tālāk, uz datu loģisko modeli. Darba noslēgumā ir doti secinājumi par pētījumā apskatīto modeļu izmantošanas iespējām datubāzes projektēšanā un ieteikumi izmantošanas uzlabojumiem.
Atslēgas vārdi DATU BĀZES PROJEKTĒŠANA, DATU KONCEPTUALIE MODEĻI, EER, ORM, SALĪDZINĀŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā DATABASE DESIGN, DATA CONCEPTUAL MODELING, EER, ORM, COMPARISON
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2014 16:01:30