Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language ORM un EER salīdzinājums, datu konceptuālo modeļu iespēju izvērtējums
Title in English Comparison of ORM and EER, Evaluation of Data Conceptual Models
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor J.Eiduks
Reviewer A.Ņikitenko, STPK asoc.profesors
Abstract Darbā ir pētīta datu konceptuālo modeļu izmantošana datubāzes projektēšanā, jo informāciju sistēmu izstrāde bieži beidzas ar nepilnīgu un sistēmas nākamos lietotājus pilnībā neapmierinošu rezultātu. Daudzos gadījumos šī neapmierinošā rezultāta iemesls ir nepilnīgi un nekvalitatīvi projektēta datubāze. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot, vai izvērstāks datu konceptuālais modelis var dot precīzākus un atbilstošāku projektēšanas rezultātu. Mērķa sasniegšanai darba gaitā tiek izpētītas divas pēc būtības atšķirīgas pieejas datu konceptuālo modeļu veidošanai - paplašinātais realitāšu saišu modelis, kas papildus standarta realitāšu saišu elementiem, izmanto objektu orientētās pieejas struktūras kā apakštipi, virstipi, mantošana un objektu lomu modelis, kas ir faktu orientēts modelis. Tiek izstrādāts datu konceptuālais modelis katrā no pieejām un veikta transformācija uz datu loģiskajiem modeļiem. Izstrādātie modeļi tiek salīdzināti pēc to iespējām izpaust dažādus problēmvides aspektus un spējas šos aspektus pārnest tālāk, uz datu loģisko modeli. Darba noslēgumā ir doti secinājumi par pētījumā apskatīto modeļu izmantošanas iespējām datubāzes projektēšanā un ieteikumi izmantošanas uzlabojumiem.
Keywords DATU BĀZES PROJEKTĒŠANA, DATU KONCEPTUALIE MODEĻI, EER, ORM, SALĪDZINĀŠANA
Keywords in English DATABASE DESIGN, DATA CONCEPTUAL MODELING, EER, ORM, COMPARISON
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 26.05.2014 16:01:30