Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Hidroksilapatīta virsmas lādiņa izmaiņas atkarībā no materiāla izgatavošanas tehnoloģijas
Nosaukums angļu valodā Technologically Depended Surface Charge of Hydroxyapatite
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Jurijs Dehtjars
Recenzents Anna Bistrova
Anotācija Maģistra darba tēma ir Hidroksilapatīta virsmas lādiņa izmaiņas atkarībā no materiāla izgatavošanas tehnoloģijas Maģistra darba apjoms ir 84 lapaspuses, kurās ir izvietoti 49 attēli un 15 tabulas. Diplomdarba rakstīšanai bija izmantoti 43 avoti. Atslēgvārdi: hidroksiapatīts, virsmas lādiņš, termiska smidzināšana, leģēšana, hidroģenizācija, selēns Maģistra darba mērķis ir izpētīt hidroksiapatīta (HAp) virsmas lādiņa izmaiņas atkarībā no biomateriāla izgatavošanas tehnoloģijas. Mērķa īstenošanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Literatūras apskats par hidroksiapatīta virsmas lādiņa pētījumiem; 2. HAp virsmas lādiņa pētījumi dažādam paraugu izgatavošanas tehnoloģijām; 3. Datu aprēķināšana un analīze; 4. Rezultāti un rekomendācijas par iegūtiem rezultātiem. Diplomdarbs sastāv no: Literatūras apskatās daļas, kur ir aprakstīti pētījuma darbi veikti par hidroksiapatītu pasaules mērogā, pierādījums problēmas pastāvēšanai un tas aktualitātei; Analītiskas daļas, kur ir pamatīgi aprakstīts pētījuma objekts, tās pielietošanas iespējas, kā arī aprakstītas metodes, izmantotas lai uzlādēt biomateriāla virsmu; Eksperimenta metodes un datu analīzes, ir aprakstīta eksperimenta gaita un datu aprēķināšanas kārtība; Iegūto rezultātu apraksta, tiek aprakstītas virsmas lādiņa izmaiņas hidroksiapatīta paraugiem izgatavotiem pēc dažādam tehnoloģijām; Rezultātiem un to analīzes daļas, kur iegūtie rezultāti ir salīdzināti; Secinājumu daļas, kur ir izvirzīti galvenie darba rezultāti un secinājumi. Galvenie secinājumi ir šādi: HAp virsmas lādiņa vērtības atšķiras pie dažādam HAp izgatavošanas tehnoloģijām; Negatīvāku virsmu var dabūt termiski smidzinot HAp, tomēr ar laiku virsmas lādiņš uzlādējas pozitīvāk, kā arī materiāls kļūst vairāk amorfs; Leģējot HAp ar selēnu virsma uzlādējas pozitīvāk nekā pie citam tehnoloģijām; Ar selēna koncentrācijas palielināšanu HAp kristāliskums stipri palielinās.
Atslēgas vārdi hidroksiapatīts; virsmas lādiņš; termiska smidzināšana; leģēšana; hudroģenizācija; selēns
Atslēgas vārdi angļu valodā hydroxyapatite; surface charge; thermal spraying; doping; hydrogenation; selenium
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2014 11:38:02