Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Hidroksilapatīta virsmas lādiņa izmaiņas atkarībā no materiāla izgatavošanas tehnoloģijas
Title in English Technologically Depended Surface Charge of Hydroxyapatite
Author Aleksandrs Porohins
Department 15D00 Institute of Biomedical Engineering and Nanotechnologies
Scientific advisor Jurijs Dehtjars
Reviewer Anna Bistrova
Abstract Maģistra darba tēma ir Hidroksilapatīta virsmas lādiņa izmaiņas atkarībā no materiāla izgatavošanas tehnoloģijas Maģistra darba apjoms ir 84 lapaspuses, kurās ir izvietoti 49 attēli un 15 tabulas. Diplomdarba rakstīšanai bija izmantoti 43 avoti. Atslēgvārdi: hidroksiapatīts, virsmas lādiņš, termiska smidzināšana, leģēšana, hidroģenizācija, selēns Maģistra darba mērķis ir izpētīt hidroksiapatīta (HAp) virsmas lādiņa izmaiņas atkarībā no biomateriāla izgatavošanas tehnoloģijas. Mērķa īstenošanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Literatūras apskats par hidroksiapatīta virsmas lādiņa pētījumiem; 2. HAp virsmas lādiņa pētījumi dažādam paraugu izgatavošanas tehnoloģijām; 3. Datu aprēķināšana un analīze; 4. Rezultāti un rekomendācijas par iegūtiem rezultātiem. Diplomdarbs sastāv no: Literatūras apskatās daļas, kur ir aprakstīti pētījuma darbi veikti par hidroksiapatītu pasaules mērogā, pierādījums problēmas pastāvēšanai un tas aktualitātei; Analītiskas daļas, kur ir pamatīgi aprakstīts pētījuma objekts, tās pielietošanas iespējas, kā arī aprakstītas metodes, izmantotas lai uzlādēt biomateriāla virsmu; Eksperimenta metodes un datu analīzes, ir aprakstīta eksperimenta gaita un datu aprēķināšanas kārtība; Iegūto rezultātu apraksta, tiek aprakstītas virsmas lādiņa izmaiņas hidroksiapatīta paraugiem izgatavotiem pēc dažādam tehnoloģijām; Rezultātiem un to analīzes daļas, kur iegūtie rezultāti ir salīdzināti; Secinājumu daļas, kur ir izvirzīti galvenie darba rezultāti un secinājumi. Galvenie secinājumi ir šādi: HAp virsmas lādiņa vērtības atšķiras pie dažādam HAp izgatavošanas tehnoloģijām; Negatīvāku virsmu var dabūt termiski smidzinot HAp, tomēr ar laiku virsmas lādiņš uzlādējas pozitīvāk, kā arī materiāls kļūst vairāk amorfs; Leģējot HAp ar selēnu virsma uzlādējas pozitīvāk nekā pie citam tehnoloģijām; Ar selēna koncentrācijas palielināšanu HAp kristāliskums stipri palielinās.
Keywords hidroksiapatīts; virsmas lādiņš; termiska smidzināšana; leģēšana; hudroģenizācija; selēns
Keywords in English hydroxyapatite; surface charge; thermal spraying; doping; hydrogenation; selenium
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 26.05.2014 11:38:02