Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana kūdras ieguves uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Development of the Labour Protection System for Peat Mining Companies
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Mg.sc.ing. J.Bērziņš
Recenzents Dr.med. Ž.Roja
Anotācija Maģistra darba temats: Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana kūdras ieguves uzņēmumos. Maģistra darbs izstrādāts trīs daļās: teorētiskā, analītiskā, praktiskā. Maģistra darba teorētiskajā daļā apskatītas normatīvo aktu prasības darba aizsardzības sistēmas izveidei uzņēmumā, darba aizsardzības sistēmas raksturojums un ieviešana uzņēmumā, kā arī tiek raksturota kūdras rūpniecības nozare Latvijā. Darba analītiskajā daļā raksturots pētāmais uzņēmums, apskatīti kūdras ieguves paņēmieni un darba veidi un raksturotas darba vides risku novērtēšanas metodes. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek analizēti aptaujas anketu rezultāti gan administrācijā, gan ražošanā strādājošiem darbiniekiem. Izmantojot slodzes galveno rādītāju metodi, tiek novērtēti ergonomiskie riski kūdras ieguves strādniekiem, kā arī tiek analizēti darba vides riski pēc Somijas 5 baļļu matricas ražošanā strādājošiem darbiniekiem un izstrādāti preventīvie pasākumi darba vides risku mazināšanai. Darba izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ietverti 34 informācijas avoti, Latvijas Republika esošie normatīvie akti darba aizsardzības jomā, speciālā literatūra darba aizsardzības jomā, publikācijas, statistikas materiāli, plaši pielietoti internetā pieejamie materiāli, uzņēmuma nepublicētie dati, studiju lekciju materiāli, maģistra darba ietvaros veiktās aptaujas anketas. Maģistra darbs sastāv no 110 lapām. Maģistra darbs satur 52 attēlu, 20 tabulas, 4 pielikumus. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of the Labour Protection System for Peat Mining Companies.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2014 10:30:45