Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana kūdras ieguves uzņēmumos
Title in English Development of the Labour Protection System for Peat Mining Companies
Author Inese Šalma
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Mg.sc.ing. J.Bērziņš
Reviewer Dr.med. Ž.Roja
Abstract Maģistra darba temats: Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana kūdras ieguves uzņēmumos. Maģistra darbs izstrādāts trīs daļās: teorētiskā, analītiskā, praktiskā. Maģistra darba teorētiskajā daļā apskatītas normatīvo aktu prasības darba aizsardzības sistēmas izveidei uzņēmumā, darba aizsardzības sistēmas raksturojums un ieviešana uzņēmumā, kā arī tiek raksturota kūdras rūpniecības nozare Latvijā. Darba analītiskajā daļā raksturots pētāmais uzņēmums, apskatīti kūdras ieguves paņēmieni un darba veidi un raksturotas darba vides risku novērtēšanas metodes. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek analizēti aptaujas anketu rezultāti gan administrācijā, gan ražošanā strādājošiem darbiniekiem. Izmantojot slodzes galveno rādītāju metodi, tiek novērtēti ergonomiskie riski kūdras ieguves strādniekiem, kā arī tiek analizēti darba vides riski pēc Somijas 5 baļļu matricas ražošanā strādājošiem darbiniekiem un izstrādāti preventīvie pasākumi darba vides risku mazināšanai. Darba izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ietverti 34 informācijas avoti, Latvijas Republika esošie normatīvie akti darba aizsardzības jomā, speciālā literatūra darba aizsardzības jomā, publikācijas, statistikas materiāli, plaši pielietoti internetā pieejamie materiāli, uzņēmuma nepublicētie dati, studiju lekciju materiāli, maģistra darba ietvaros veiktās aptaujas anketas. Maģistra darbs sastāv no 110 lapām. Maģistra darbs satur 52 attēlu, 20 tabulas, 4 pielikumus. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana
Keywords in English Development of the Labour Protection System for Peat Mining Companies.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 26.05.2014 10:30:45