Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums „Gaisakuģu objektu izvērtējums un analīze aviācijas negadījumu izmeklēšanā”
Nosaukums angļu valodā “Evaluation and Analysis of Aircraft Objects in Aviation Accident Investigation”
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Dr.habil.sc.ing.,prof. Vladimirs Šestakovs
Recenzents Dr.habil.sc.ing.,prof. Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Gaisa kuģu objektu izvērtējums un analīze aviācijas negadījumu izmeklēšanā. Aviācijas negadījumu izmeklēšana ir viens no galvenajiem veidiem, kā nodrošināt un paaugstināt gaisa transporta drošību, kas ir aktuāla un sarežģīta problēma, no kuras veiksmīga risinājuma ir atkarīgas ne tikai pasažieru un ekipāžas dzīvības, bet arī ekonomiskā gaisa transporta efektivitāte. Attiecīgi ir ļoti svarīgi novērtēt esošās likumdošanas un gaisa kuģu objektu izmeklēšanas procesu efektivitāti. No tā varēs saprast par negadījumu iemesliem un kādas rīcības un rekomendācijas nepieciešamas drošības uzlabošanai. Maģistra darbā autors pēta starptautisko likumdošanu attiecībā uz veicamajiem aviācijas negadījumu izmeklēšanas procesiem un veic konkrēta One Two Go aviokompānijas reisa OG269 aviācijas negadījuma analīzi. Maģistra darbā tiek izmantota statistiskā pētījuma metode un aprakstošā metode. Gaisa kuģu objektu izvērtējuma aviācijas negadījumu izmeklēšanā pētīšana notiek analizējot esošo statistiku par negadījumiem un starptautisko likumdošanu, kā arī veicot konkrēta aviācijas negadījuma datu un izmeklēšanas komisiju darba analīzi. Pētījuma gaitā autors secina, ka galvenie negadījuma izmeklēšanas uzdevumi ir rūpīga negadījuma vietas, objektu un dokumentu analīze, kā arī iesaistīto organizāciju darbības novērtēšana, izmantojot noteiktās starptautiskās regulas un standartus. Konkrētā negadījuma ar One Two Go aviokompānijas reisu OG269 izpēte un komisiju darbības novērtējums norādīja uz nepilnībām tieši lidojumu organizācijas un ekipāžas apmācības darbībās, kā arī cilvēku faktoru. Lai paaugstinātu aviokompānijas efektivitāti, autors izvirza sekojošus priekšlikumus: - Jāievieš Starptautiskā Aviotransporta Asociācijas (IATA) Gaisa kuģa ekspluatācijas Drošības Audita (IOSA) Standarts; - Jāveic lidojuma apkalpes zināšanu un kvalifikācijas celšana; - Jāveic aviokompānijas lidojumu standarta procedūru (SOP) un lidojuma manuālu (FOM) revīzija un pilnveidošana. Maģistra darbā kopapjoms ir 88 lapas, 27 attēli, 5 tabulas, 19 formulas, 28 izmantotās literatūras avoti un 16 pielikumi.
Atslēgas vārdi aviācijas negadījumi, izmeklēšana, inženiertehniskā komisija
Atslēgas vārdi angļu valodā aviation accidents, investigation, engineering commission
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2014 09:56:59