Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language „Gaisakuģu objektu izvērtējums un analīze aviācijas negadījumu izmeklēšanā”
Title in English “Evaluation and Analysis of Aircraft Objects in Aviation Accident Investigation”
Author Anna Ivanova
Department 15E00 Aeronautikas institūts
Scientific advisor Dr.habil.sc.ing.,prof. Vladimirs Šestakovs
Reviewer Dr.habil.sc.ing.,prof. Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
Abstract Maģistra darba nosaukums ir Gaisa kuģu objektu izvērtējums un analīze aviācijas negadījumu izmeklēšanā. Aviācijas negadījumu izmeklēšana ir viens no galvenajiem veidiem, kā nodrošināt un paaugstināt gaisa transporta drošību, kas ir aktuāla un sarežģīta problēma, no kuras veiksmīga risinājuma ir atkarīgas ne tikai pasažieru un ekipāžas dzīvības, bet arī ekonomiskā gaisa transporta efektivitāte. Attiecīgi ir ļoti svarīgi novērtēt esošās likumdošanas un gaisa kuģu objektu izmeklēšanas procesu efektivitāti. No tā varēs saprast par negadījumu iemesliem un kādas rīcības un rekomendācijas nepieciešamas drošības uzlabošanai. Maģistra darbā autors pēta starptautisko likumdošanu attiecībā uz veicamajiem aviācijas negadījumu izmeklēšanas procesiem un veic konkrēta One Two Go aviokompānijas reisa OG269 aviācijas negadījuma analīzi. Maģistra darbā tiek izmantota statistiskā pētījuma metode un aprakstošā metode. Gaisa kuģu objektu izvērtējuma aviācijas negadījumu izmeklēšanā pētīšana notiek analizējot esošo statistiku par negadījumiem un starptautisko likumdošanu, kā arī veicot konkrēta aviācijas negadījuma datu un izmeklēšanas komisiju darba analīzi. Pētījuma gaitā autors secina, ka galvenie negadījuma izmeklēšanas uzdevumi ir rūpīga negadījuma vietas, objektu un dokumentu analīze, kā arī iesaistīto organizāciju darbības novērtēšana, izmantojot noteiktās starptautiskās regulas un standartus. Konkrētā negadījuma ar One Two Go aviokompānijas reisu OG269 izpēte un komisiju darbības novērtējums norādīja uz nepilnībām tieši lidojumu organizācijas un ekipāžas apmācības darbībās, kā arī cilvēku faktoru. Lai paaugstinātu aviokompānijas efektivitāti, autors izvirza sekojošus priekšlikumus: - Jāievieš Starptautiskā Aviotransporta Asociācijas (IATA) Gaisa kuģa ekspluatācijas Drošības Audita (IOSA) Standarts; - Jāveic lidojuma apkalpes zināšanu un kvalifikācijas celšana; - Jāveic aviokompānijas lidojumu standarta procedūru (SOP) un lidojuma manuālu (FOM) revīzija un pilnveidošana. Maģistra darbā kopapjoms ir 88 lapas, 27 attēli, 5 tabulas, 19 formulas, 28 izmantotās literatūras avoti un 16 pielikumi.
Keywords aviācijas negadījumi, izmeklēšana, inženiertehniskā komisija
Keywords in English aviation accidents, investigation, engineering commission
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 26.05.2014 09:56:59