Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Investīciju nozīme Latvijas tautsaimniecības izaugsmē”
Nosaukums angļu valodā „Role of investments in promoting the growth of national economy in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., docents L.Krilovs
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. I.Dovladbekova
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Investīciju nozīme Latvijas tautsaimniecības izaugsmē. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikuma. Bakalaura darba tēmas izvēli pamato aktīva investīciju piesaiste Latvijas tautsaimniecības attīstībai, kas ir kā būtisks dzinējspēks ekonomiskai attīstībai, kas ļauj ekonomiskajiem procesiem sekmīgi funkcionēt. Darba mērķis saistīts ar investīciju ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un attīstības perspektīvu izvērtēšanu tuvākajā nākotnē. Lai sasniegtu mērķi, izvirzīti tādi uzdevumi, kā izzināt vietējo un ārvalstu investīciju apjomus Latvijas tautsaimniecības nozarēs, apskatīt, kā ekonomiskās krīzes ietekmē mainījies tautsaimniecības investīciju tirgus, novērtēt to nozīmi, kā investīcijas tikušas piesaistītas Latvijas statistiskajiem reģioniem, veikt aptauju un to apkopot, kā arī izstrādāt priekšlikumus un secinājumus. Darba pirmajā nodaļā apkopota teorētiskā informācija par investīciju būtību, ietekmi un nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, apskatītas sakarības starp patēriņu, ietaupījumiem un investīcijām, un apskatītas investīciju teorijas no ekonomikas teorijas pamatlicēju idejām. Otrajā daļā veikta statistikas analīze, aplūkotas investīciju problēmas un perspektīvas. Trešā daļa sastāv no veiktās aptaujas apkopojuma un analīzes. Darba noslēgumā izteikti secinājumi par iekšzemes un ārvalstu investīcijām Latvijas tautsaimniecībā, vērtēta ietekme, nozīme, kā arī izteikti priekšlikumi. Lai veiktu pētījumu, darbā tika izmantotas sekojošas pētījumu metodes: statistiskā datu apstrādes metode, aprakstošā metode, vispārteorētiskās pētīšanas metode, ekspertu metode, kvantitatīvās izpētes metode un sintēzes metode. Darba kopējais apjoms ir 60 lappuses, 3 tabulas, 5 formulas, 13 attēli, 11 atsauces, 1 pielikums un bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 41 ieraksta.
Atslēgas vārdi Investīcijas, tautsaimniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā investment, national economy
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2014 13:21:42