Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language “Investīciju nozīme Latvijas tautsaimniecības izaugsmē”
Title in English „Role of investments in promoting the growth of national economy in Latvia”
Author Guna Zoltnere
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Dr. oec., docents L.Krilovs
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. I.Dovladbekova
Abstract Bakalaura darba tēma ir Investīciju nozīme Latvijas tautsaimniecības izaugsmē. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikuma. Bakalaura darba tēmas izvēli pamato aktīva investīciju piesaiste Latvijas tautsaimniecības attīstībai, kas ir kā būtisks dzinējspēks ekonomiskai attīstībai, kas ļauj ekonomiskajiem procesiem sekmīgi funkcionēt. Darba mērķis saistīts ar investīciju ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un attīstības perspektīvu izvērtēšanu tuvākajā nākotnē. Lai sasniegtu mērķi, izvirzīti tādi uzdevumi, kā izzināt vietējo un ārvalstu investīciju apjomus Latvijas tautsaimniecības nozarēs, apskatīt, kā ekonomiskās krīzes ietekmē mainījies tautsaimniecības investīciju tirgus, novērtēt to nozīmi, kā investīcijas tikušas piesaistītas Latvijas statistiskajiem reģioniem, veikt aptauju un to apkopot, kā arī izstrādāt priekšlikumus un secinājumus. Darba pirmajā nodaļā apkopota teorētiskā informācija par investīciju būtību, ietekmi un nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, apskatītas sakarības starp patēriņu, ietaupījumiem un investīcijām, un apskatītas investīciju teorijas no ekonomikas teorijas pamatlicēju idejām. Otrajā daļā veikta statistikas analīze, aplūkotas investīciju problēmas un perspektīvas. Trešā daļa sastāv no veiktās aptaujas apkopojuma un analīzes. Darba noslēgumā izteikti secinājumi par iekšzemes un ārvalstu investīcijām Latvijas tautsaimniecībā, vērtēta ietekme, nozīme, kā arī izteikti priekšlikumi. Lai veiktu pētījumu, darbā tika izmantotas sekojošas pētījumu metodes: statistiskā datu apstrādes metode, aprakstošā metode, vispārteorētiskās pētīšanas metode, ekspertu metode, kvantitatīvās izpētes metode un sintēzes metode. Darba kopējais apjoms ir 60 lappuses, 3 tabulas, 5 formulas, 13 attēli, 11 atsauces, 1 pielikums un bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 41 ieraksta.
Keywords Investīcijas, tautsaimniecība
Keywords in English investment, national economy
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 26.05.2014 13:21:42