Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums „Vieglās daudzfunkcionālās lidmašīnas modernizācija ar kompozītmateriālu pielietošanu un tās tehniskā apkope”
Nosaukums angļu valodā “Modernization of a Light Multifunctional Aircraft by Introducing the Application of Composite Materials and its Maintenance”
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Dr.habil.sc.ing., prof. Mārtiņš Kleinhofs
Recenzents Dr.habil.sc.ing., prof. Jurijs Paramonovs
Anotācija ANOTĀCIJA Darba autors Miks Jātnieks, Rīgas Tehniskās universitātes, Aeronautikas institūta students. Bakalaura darba nosaukums Vieglās daudzfunkcionālās lidmašīnas modernizācija ar kompozītmateriālu pielietošanu un tās tehniskā apkope. Darba mērķis ir izstrādāt teorētisko pamatojumu viegla gaisa kuģa ar daudzfunkcionālu specifikāciju modernizācijai un veikt aprēķinus kompozītmateriālu pielietojumam lidaparāta spārnu konstrukcijā, kas var būtiski uzlabot lidaparāta masas un ekonomiskos rādītājus. Bakalaura darbs sastāv no divām galvenajām daļām, kas izvērstas 9 nodaļās. Pirmajā daļā ir sniegts literatūras apskats par vieglo lidmašīnu attīstību un kompozītmateriālu pielietojumu iespējām. Aplūkoti kompozītmateriāli un to izmantošanas veidi, materiālu efektivitāte un pieejamība. Otrā darba daļa veltīta vieglā daudzfunkcionālā lidaparāta teorētiskam aprēķinam, pēc kura vadoties, tika veikti kompozītmateriālu pielietojuma aprēķini un iegūto rezultātu salīdzinājums. Kompozītmateriālu izmantošanas risinājums gaisa kuģim ir apskatīts spārna lonžeronu konstrukcijā. Darba noslēgumā sniegti secinājumi par kompozītmateriālu pieejamību un pielietošanas iespējām vieglajos gaisa kuģos. Kompozītmateriālu izmantošana gaisakuģu konstrukcijā optimizē lidaparātu tehniskās apkopes, uzlabo ekspluatācijas ekonomiskos rādītājus ilgtermiņā, kā arī nodrošina augstu lidojuma drošību. No perspektīviem materiāliem veidota konstrukcija ir vieglāka par metāla sakausējumiem, tādēļ iegūto masas samazinājumu var izmantot papildus degvielai vai aprīkojumam. Bakalaura darba kopapjoms ir 74 lapaspuses. Darbs ietver 10 tabulas, 13 attēlus, 97 formulas, 3 rasējumus. Darbā izmantoti 37 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Kompozītmateriālu izmantošana aviācijā,Vieglās lidmašīnas modernizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Modernization of a Light Multifunctional Aircraft, Composite materials
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2014 23:17:28