Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Ražošanas resursu tirgus lauksaimniecības nozarē Latvijā"
Nosaukums angļu valodā " Market of production resources in the agricultural sector of Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., lektors N. Balabka
Recenzents Dr.oec., profesors V.Nešpors
Anotācija ANOTĀCIJA Darba autore: Signe Fīlipa Bakalaura darba tēma: Ražošanas resursu tirgus lauksaimniecības nozarē Latvijā Darba veids: bakalaura darbs Studiju programma: ekonomika Darba zinātniskais vadītājs: lektors Mg.oec. Normunds Balabka Darba apjoms: 65 lappuses, 41 informatīvie avoti, 41 attēls, viena formula, 5 tabulas. Pētījuma mērķis: Veikt ražošanas resursu izmantošanas efektivitātes apzināšanu un novērtēšanu lauksaimniecības nozarē Latvijā Pētījuma uzdevumi: 1. Izanalizēt teorētiskos jautājumus saistībā ar ražošanas resursiem un to tirgus veidiem un ietekmējošiem faktoriem. 2. Raksturot, ražošanas resursu tirgus cenas veidošanās īpašības. 3. Veikt statistikas datus analīzi par zemes, darbaspēka, kapitāla un uzņēmējspēju tirgiem, to tendencēm un ietekmi uz Latvijas lauksaimniecības nozari. 4. Izvirzīt secinājumus par lauksaimniecības nozarē izmantojamiem resursiem un to kopējo ietekmi uz lauksaimniecības nozari, kā arī izstrādāt ieteikumus ražošanas resursu tirgum lauksaimniecības nozarē. Darba saturs: Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā darba autore raksta par ražošanas resursu un to tirgus teorētiskiem aspektiem. Otrajā daļā darba autore apraksta ražošanas resursu tirgus cenas veidošanos, gan kopīgi visiem tirgiem, gan katram atsevišķi, jo ražošanas resursu tirgū pastāv četri tirgus veidi dabas, darbspējas, kapitāla un uzņēmējspēju resursu tirgus. Savukārt trešajā daļā darba autore izpēta sīkāk Latvijas ražošanas resursu tirgu lauksaimniecības nozarē, katra tirgus veida ietekmi uz Latvijas lauksaimniecību. Pētījuma metodes: aprakstošā metode, teorētiski analītiskās metode, salīdzināšanas metodes. Darba rezultāti: apskatīta teorētiskā un normatīvā bāze ražošanas resursu tirgū lauksaimniecības nozarē. Darba izmantojamība: Darbs pielietojams kā uzskates materiāls, lai izprastu ražošanas resursu tirgu lauksaimniecības nozarē Latvijā. Pētījuma hipotēze: Ražošanas resursi lauksaimniecības nozarē Latvijā netiek efektīvi izmantoti.
Atslēgas vārdi Ražošanas resursi
Atslēgas vārdi angļu valodā production resources
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2014 21:37:29