Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Ražošanas resursu tirgus lauksaimniecības nozarē Latvijā"
Title in English " Market of production resources in the agricultural sector of Latvia"
Author Signe Fīlipa
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Mg.oec., lektors N. Balabka
Reviewer Dr.oec., profesors V.Nešpors
Abstract ANOTĀCIJA Darba autore: Signe Fīlipa Bakalaura darba tēma: Ražošanas resursu tirgus lauksaimniecības nozarē Latvijā Darba veids: bakalaura darbs Studiju programma: ekonomika Darba zinātniskais vadītājs: lektors Mg.oec. Normunds Balabka Darba apjoms: 65 lappuses, 41 informatīvie avoti, 41 attēls, viena formula, 5 tabulas. Pētījuma mērķis: Veikt ražošanas resursu izmantošanas efektivitātes apzināšanu un novērtēšanu lauksaimniecības nozarē Latvijā Pētījuma uzdevumi: 1. Izanalizēt teorētiskos jautājumus saistībā ar ražošanas resursiem un to tirgus veidiem un ietekmējošiem faktoriem. 2. Raksturot, ražošanas resursu tirgus cenas veidošanās īpašības. 3. Veikt statistikas datus analīzi par zemes, darbaspēka, kapitāla un uzņēmējspēju tirgiem, to tendencēm un ietekmi uz Latvijas lauksaimniecības nozari. 4. Izvirzīt secinājumus par lauksaimniecības nozarē izmantojamiem resursiem un to kopējo ietekmi uz lauksaimniecības nozari, kā arī izstrādāt ieteikumus ražošanas resursu tirgum lauksaimniecības nozarē. Darba saturs: Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā darba autore raksta par ražošanas resursu un to tirgus teorētiskiem aspektiem. Otrajā daļā darba autore apraksta ražošanas resursu tirgus cenas veidošanos, gan kopīgi visiem tirgiem, gan katram atsevišķi, jo ražošanas resursu tirgū pastāv četri tirgus veidi dabas, darbspējas, kapitāla un uzņēmējspēju resursu tirgus. Savukārt trešajā daļā darba autore izpēta sīkāk Latvijas ražošanas resursu tirgu lauksaimniecības nozarē, katra tirgus veida ietekmi uz Latvijas lauksaimniecību. Pētījuma metodes: aprakstošā metode, teorētiski analītiskās metode, salīdzināšanas metodes. Darba rezultāti: apskatīta teorētiskā un normatīvā bāze ražošanas resursu tirgū lauksaimniecības nozarē. Darba izmantojamība: Darbs pielietojams kā uzskates materiāls, lai izprastu ražošanas resursu tirgu lauksaimniecības nozarē Latvijā. Pētījuma hipotēze: Ražošanas resursi lauksaimniecības nozarē Latvijā netiek efektīvi izmantoti.
Keywords Ražošanas resursi
Keywords in English production resources
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 25.05.2014 21:37:29