Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Dzeramā ūdensapgādes tīkla būvniecības un ekspluatācijas izmaksas un ūdens kvalitāte"
Nosaukums angļu valodā "Drinking water network construction-maintenance costs and water quality"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs J.Rubulis
Recenzents G.Jaudzems
Anotācija Auermane L. Dzeramā ūdensapgādes tīkla būvniecības, ekspluatācijas izmaksas un ūdens kvalitāte: Maģistara darbs. Rīga, RTU, Būvniecības fakultāte, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūts. 2014. 86 lpp. Darbā ir veikta dzeramā ūdens apgādes tīklos konstatēto mikroorganismu analīze. Analizēti mikroorganismu galvenie rašanās cēloņi, to ietekme uz patērētāju veselību un ūdens kvalitāti. Īsumā apskatīti kvalitātes monitoringa rezultāti Latvijā, gan par mikrobioloģiskiem, gan fizikāli-ķīmiskiem raksturlielumiem. Darbā apskatīti Latvijā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša ārējo ūdensvada tīklu projektēšanas principi, kā arī apskatīti Nīderlandē populāru pašattīrošu tīklu projektēšanas principi. Veikta minēto tīklu izmaksu salīdzināšana, kā arī sīkāk apskatītas potenciālās izmaksu pozīcijas, ekspluatējot minētos atšķirīgos ūdensvada tīklus, ņemot vērā dzeramā ūdens mikrobioloģisko kvalitāti un saduļķošanos. Maģistra darba rezultāts ir dzeramā ūdens kvalitātes izmaiņu, ko izraisa mikroorganismi, iespējamās ietekmes izvērtējums uz patērētāja veselības stāvokli īstermiņā un ilgtermiņā. Darbā: 87 lpp teksts, 24 attēli, 8 tabulas, 1 pielikums un 80 informācijas avotu.
Atslēgas vārdi Dzeramā ūdens kvalitāte, mikroorganismi, saslimšanas, pašatīrošais tīkls
Atslēgas vārdi angļu valodā Drinking Water Quality, Microorganisms, Diseases, Self-Cleanin network
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2014 12:27:02