Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Dzeramā ūdensapgādes tīkla būvniecības un ekspluatācijas izmaksas un ūdens kvalitāte"
Title in English "Drinking water network construction-maintenance costs and water quality"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor J.Rubulis
Reviewer G.Jaudzems
Abstract Auermane L. Dzeramā ūdensapgādes tīkla būvniecības, ekspluatācijas izmaksas un ūdens kvalitāte: Maģistara darbs. Rīga, RTU, Būvniecības fakultāte, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūts. 2014. 86 lpp. Darbā ir veikta dzeramā ūdens apgādes tīklos konstatēto mikroorganismu analīze. Analizēti mikroorganismu galvenie rašanās cēloņi, to ietekme uz patērētāju veselību un ūdens kvalitāti. Īsumā apskatīti kvalitātes monitoringa rezultāti Latvijā, gan par mikrobioloģiskiem, gan fizikāli-ķīmiskiem raksturlielumiem. Darbā apskatīti Latvijā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša ārējo ūdensvada tīklu projektēšanas principi, kā arī apskatīti Nīderlandē populāru pašattīrošu tīklu projektēšanas principi. Veikta minēto tīklu izmaksu salīdzināšana, kā arī sīkāk apskatītas potenciālās izmaksu pozīcijas, ekspluatējot minētos atšķirīgos ūdensvada tīklus, ņemot vērā dzeramā ūdens mikrobioloģisko kvalitāti un saduļķošanos. Maģistra darba rezultāts ir dzeramā ūdens kvalitātes izmaiņu, ko izraisa mikroorganismi, iespējamās ietekmes izvērtējums uz patērētāja veselības stāvokli īstermiņā un ilgtermiņā. Darbā: 87 lpp teksts, 24 attēli, 8 tabulas, 1 pielikums un 80 informācijas avotu.
Keywords Dzeramā ūdens kvalitāte, mikroorganismi, saslimšanas, pašatīrošais tīkls
Keywords in English Drinking Water Quality, Microorganisms, Diseases, Self-Cleanin network
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 23.05.2014 12:27:02