Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz piensaimniecības attīstību Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Impact of the European Union"s common agricultural policy on the development of dairy industry in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., docente I.Judrupa
Recenzents Dr.oec., profesors J.Saulītis
Anotācija Bakalaura darbu izstrādāja Mārcis Mednis, darba nosaukums ir "Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz piensaimniecības attīstību Latvijā". Bakalaura darbā ir apskatīta Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika, kā arī tiek apskatītas pieejamās atbalsta iespējas Latvijas lauksaimniekiem. Darbā ir analizēta Latvijas piena nozare. Analīze veikta par kopējo situāciju Latvijā. Sīkāk tiek analizēta uzņēmuma X darbība, kas atrodas Vidzemes reģionā, lai novērtētu Kopējās lauksaimniecības politikas ietekmi uz saimniecībām un lai parādītu, cik Eiropas Savienības atbalsts ir svarīgs Latvijas lauksaimniekiem. Pētijuma mērķis ir Izpētīt Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas ietekmi uz Latvijas piensaimniecības attīstību. Darba pirmajā nodaļā ir apskatīta un raksturota Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika, tās mērķi, nozīme un attīstības gaita. Otrajā nodaļā ir apskatīta piena nozare Latvijā. Analizēta piensaimniecība, piena pārstrādes nozare, kā arī uzņēmuma X saimnieciskā darbība un Eiropas Savienības ietekme tā attīstībā. Bakalaura darba apjoms ir 53 lapas. Darbā ir 14 attēli un 5 tabulas. Kopumā izmantotas 36 biblogrāfikā saraksta vienības. Darbs satur 2 pielikumus, kas apkopoti 5 lapās.
Atslēgas vārdi kopējā lauksaimniecības politika, tiešie maksājumi, piensaimniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā common agricultural policy, direct payments, dairying
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2014 11:21:45