Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz piensaimniecības attīstību Latvijā”
Title in English „Impact of the European Union"s common agricultural policy on the development of dairy industry in Latvia"
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Dr.oec., docente I.Judrupa
Reviewer Dr.oec., profesors J.Saulītis
Abstract Bakalaura darbu izstrādāja Mārcis Mednis, darba nosaukums ir "Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz piensaimniecības attīstību Latvijā". Bakalaura darbā ir apskatīta Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika, kā arī tiek apskatītas pieejamās atbalsta iespējas Latvijas lauksaimniekiem. Darbā ir analizēta Latvijas piena nozare. Analīze veikta par kopējo situāciju Latvijā. Sīkāk tiek analizēta uzņēmuma X darbība, kas atrodas Vidzemes reģionā, lai novērtētu Kopējās lauksaimniecības politikas ietekmi uz saimniecībām un lai parādītu, cik Eiropas Savienības atbalsts ir svarīgs Latvijas lauksaimniekiem. Pētijuma mērķis ir Izpētīt Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas ietekmi uz Latvijas piensaimniecības attīstību. Darba pirmajā nodaļā ir apskatīta un raksturota Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika, tās mērķi, nozīme un attīstības gaita. Otrajā nodaļā ir apskatīta piena nozare Latvijā. Analizēta piensaimniecība, piena pārstrādes nozare, kā arī uzņēmuma X saimnieciskā darbība un Eiropas Savienības ietekme tā attīstībā. Bakalaura darba apjoms ir 53 lapas. Darbā ir 14 attēli un 5 tabulas. Kopumā izmantotas 36 biblogrāfikā saraksta vienības. Darbs satur 2 pielikumus, kas apkopoti 5 lapās.
Keywords kopējā lauksaimniecības politika, tiešie maksājumi, piensaimniecība
Keywords in English common agricultural policy, direct payments, dairying
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 23.05.2014 11:21:45