Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Sociālekonomisko faktoru ietekmes uz satiksmes intensitāti analīze un novērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and Assessment of Socio-economic Factors Influence on Traffic Flow Rate"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.R.Naudžuns
Recenzents prof. J.Smirnovs
Anotācija Maģistra darba mērķis ir sakarību noteikšanu starp valsts attīstības rādītājiem un satiksmes intensitāti, kas ļautu prognozēt satiksmes intensitātes izmaiņas atkarībā no prognozētajiem valsts attīstības rādītājiem. Maģistra darbā ir veikta satiksmes intensitātes prognozēšanas esošās metodikas analīze, noteikti satiksmes intensitātes ietekmējošie sociālekonomiskie faktori un to nākotnes prognozes un novērtētas satiksmes intensitātes iespējamās izmaiņas nākotnē, izmantojot Latvijas sociālekonomiskās attīstības prognozes. Darbs ir sadalīts sešās nodaļās atbilstoši darba uzdevumiem. Pirmajā nodaļā autors analizē satiksmes plūsmu ietekmējošos faktorus un satiksmes intensitātes prognozēšanas metodes, kā arī esošo metožu trūkumus. Otrajā nodaļā noteikti sociālekonomiskie faktori ekonomiskā attīstība, nodarbināto skaits un transportlīdzekļu skaits , kas ietekmē satiksmes intensitātes izmaiņas. Trešajā nodaļā izveidots modelis satiksmes intensitātes ikgadējā pieauguma koeficienta aprēķināšanai, izmantojot satiksmes intensitāti ietekmējošo faktoru izmaiņas. Ceturtajā nodaļā autors apskata Latvijas ekonomiskās attīstības un nodarbināto skaita prognozes. Piektajā nodaļā transportlīdzekļu skaita noteikšanai analizēts automobilizācijas līmenis pasaulē, Eiropā un Latvijā, to ietekmējošie sociālekonomiskie faktori. Prognozēts transportlīdzekļu skaits Latvijā. Sestajā nodaļā, izmantojot trešajā nodaļā izveidoto modeli, aprēķināts satiksmes intensitātes ikgadējais pieauguma koeficients atbilstoši prognozētajām sociālekonomisko faktoru vērtībām. Darba noslēguma daļā ir izdarīti kopēji secinājumi un sniegti priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 95 lappuses, 59 attēli un 34 tabulas. Izmantoti 28 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi satiksmes intensitāte prognozēšana automobilizācija sociālekonomiskie faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā traffic flow rate forecasting level of motorization socio-economic indicators
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2014 18:23:05