Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language "Sociālekonomisko faktoru ietekmes uz satiksmes intensitāti analīze un novērtējums"
Title in English "Analysis and Assessment of Socio-economic Factors Influence on Traffic Flow Rate"
Author Artūrs Melecis
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.R.Naudžuns
Reviewer prof. J.Smirnovs
Abstract Maģistra darba mērķis ir sakarību noteikšanu starp valsts attīstības rādītājiem un satiksmes intensitāti, kas ļautu prognozēt satiksmes intensitātes izmaiņas atkarībā no prognozētajiem valsts attīstības rādītājiem. Maģistra darbā ir veikta satiksmes intensitātes prognozēšanas esošās metodikas analīze, noteikti satiksmes intensitātes ietekmējošie sociālekonomiskie faktori un to nākotnes prognozes un novērtētas satiksmes intensitātes iespējamās izmaiņas nākotnē, izmantojot Latvijas sociālekonomiskās attīstības prognozes. Darbs ir sadalīts sešās nodaļās atbilstoši darba uzdevumiem. Pirmajā nodaļā autors analizē satiksmes plūsmu ietekmējošos faktorus un satiksmes intensitātes prognozēšanas metodes, kā arī esošo metožu trūkumus. Otrajā nodaļā noteikti sociālekonomiskie faktori ekonomiskā attīstība, nodarbināto skaits un transportlīdzekļu skaits , kas ietekmē satiksmes intensitātes izmaiņas. Trešajā nodaļā izveidots modelis satiksmes intensitātes ikgadējā pieauguma koeficienta aprēķināšanai, izmantojot satiksmes intensitāti ietekmējošo faktoru izmaiņas. Ceturtajā nodaļā autors apskata Latvijas ekonomiskās attīstības un nodarbināto skaita prognozes. Piektajā nodaļā transportlīdzekļu skaita noteikšanai analizēts automobilizācijas līmenis pasaulē, Eiropā un Latvijā, to ietekmējošie sociālekonomiskie faktori. Prognozēts transportlīdzekļu skaits Latvijā. Sestajā nodaļā, izmantojot trešajā nodaļā izveidoto modeli, aprēķināts satiksmes intensitātes ikgadējais pieauguma koeficients atbilstoši prognozētajām sociālekonomisko faktoru vērtībām. Darba noslēguma daļā ir izdarīti kopēji secinājumi un sniegti priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 95 lappuses, 59 attēli un 34 tabulas. Izmantoti 28 informācijas avoti.
Keywords satiksmes intensitāte prognozēšana automobilizācija sociālekonomiskie faktori
Keywords in English traffic flow rate forecasting level of motorization socio-economic indicators
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 22.05.2014 18:23:05