Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Akcīzes preču kontrabandas ietekme uz Latvijas tautsaimniecību"
Nosaukums angļu valodā "Impact of excise goods smuggling on Latvian economy"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. K.Ketners
Recenzents Dr.oec., prof. M.Šenfelde
Anotācija Maģistra darba tēma ir Akcīzes preču kontrabandas ietekme uz Latvijas tautsaimniecību. Šajā darbā tiek analizēti akcīzes preču kontrabandas pieauguma, kas notiek pēdējos 5 gados, iemesli. Papildus tiek atspoguļots akcīzes preču kontrabandas krimināltiesiskais raksturojums, kā arī tiek izvērtēta kontrabandas vieta ēnu ekonomikas struktūrā. Liela uzmanība tiek veltīta priekšlikumiem akcīzes preču kontrabandas esošā apkarošanas plānā izveidē. Maģistra darba teorētiskajā daļā tika noskaidrots, ka ēnu ekonomika ir plašs jēdziens, un tā aptver visas darbības, bezdarbības vai tiešās aktivitātes, kas sniedz ienākumus, bet dažādu iemeslu dēļ netiek deklarētas un tiek slēptas no aplikšanas ar nodokļiem, kā arī netiek atspoguļotas statistiskos pārskatos, kā arī tika izpētīts ēnu ekonomikas teorētiskais raksturojums, šīs problēmas cēloņi un sekas, ēnu ekonomikas novērtēšanas metožu apraksts, tika aprakstīti ēnu ekonomikas apjomu raksturojumi Latvijā. Darba analītiskajā daļā tika veikta akcīzes preču kontrabandas krimināltiesiskā analīze, aplūkojot kontrabandas un ar akcīzes nodokli apliekamo preču jēdzienus, liela uzmanība tika vērsta kontrabandas jēdziena kā noziedzīga nodarījuma vēsturiskā attīstība, detalizēti tika izvērtēts noziedzīga nodarījuma muitas jomā nošķiršana no administratīvā pārkāpuma, tika veikts kontrabandas krimināltiesiskais raksturojums, izdalot kontrabandas nozieguma objektu un subjektu, objektīvo pusi, subjektīvo pusi un tās priekšmetu. Analītiskās maģistra darba beigās tika izvērtēti akcīzes preču kontrabandas apmēri Latvijā, salīdzinot ar ārvalstīm, tika veikta Daugavpils iedzīvotāju aptauja Jūsu loma akcīzes preču kontrabandā. Darba zinātniski-praktiskajā daļā tika apskatīta ārvalstu pieredze cīņā ar akcīzes preču kontrabandu, tika izvērtētas iespējas pārņemt ārzemju pieredzi, cīnoties ar šo ekonomikas problēmu Latvijā. Nobeigumā tika piedāvāti dažādi priekšlikumi, kas stimulētu akcīzes preču kontrabandas samazinājumu Latvijā un veicinātu esoša akcīzes preču kontrabandas apkarošanas plāna realizāciju. Darba apjoms ir 95 lappuses, un tas iekļauj sevī 10 tabulas, 17 attēlus. Darba tapšanā tika izmantoti 70 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi ēnu ekonomika, akcīzes preču kontrabanda, akcīzes nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā shadow economy, smuggling of excise goods, excise duty
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2014 08:05:36