Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Akcīzes preču kontrabandas ietekme uz Latvijas tautsaimniecību"
Title in English "Impact of excise goods smuggling on Latvian economy"
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Dr.oec., prof. K.Ketners
Reviewer Dr.oec., prof. M.Šenfelde
Abstract Maģistra darba tēma ir Akcīzes preču kontrabandas ietekme uz Latvijas tautsaimniecību. Šajā darbā tiek analizēti akcīzes preču kontrabandas pieauguma, kas notiek pēdējos 5 gados, iemesli. Papildus tiek atspoguļots akcīzes preču kontrabandas krimināltiesiskais raksturojums, kā arī tiek izvērtēta kontrabandas vieta ēnu ekonomikas struktūrā. Liela uzmanība tiek veltīta priekšlikumiem akcīzes preču kontrabandas esošā apkarošanas plānā izveidē. Maģistra darba teorētiskajā daļā tika noskaidrots, ka ēnu ekonomika ir plašs jēdziens, un tā aptver visas darbības, bezdarbības vai tiešās aktivitātes, kas sniedz ienākumus, bet dažādu iemeslu dēļ netiek deklarētas un tiek slēptas no aplikšanas ar nodokļiem, kā arī netiek atspoguļotas statistiskos pārskatos, kā arī tika izpētīts ēnu ekonomikas teorētiskais raksturojums, šīs problēmas cēloņi un sekas, ēnu ekonomikas novērtēšanas metožu apraksts, tika aprakstīti ēnu ekonomikas apjomu raksturojumi Latvijā. Darba analītiskajā daļā tika veikta akcīzes preču kontrabandas krimināltiesiskā analīze, aplūkojot kontrabandas un ar akcīzes nodokli apliekamo preču jēdzienus, liela uzmanība tika vērsta kontrabandas jēdziena kā noziedzīga nodarījuma vēsturiskā attīstība, detalizēti tika izvērtēts noziedzīga nodarījuma muitas jomā nošķiršana no administratīvā pārkāpuma, tika veikts kontrabandas krimināltiesiskais raksturojums, izdalot kontrabandas nozieguma objektu un subjektu, objektīvo pusi, subjektīvo pusi un tās priekšmetu. Analītiskās maģistra darba beigās tika izvērtēti akcīzes preču kontrabandas apmēri Latvijā, salīdzinot ar ārvalstīm, tika veikta Daugavpils iedzīvotāju aptauja Jūsu loma akcīzes preču kontrabandā. Darba zinātniski-praktiskajā daļā tika apskatīta ārvalstu pieredze cīņā ar akcīzes preču kontrabandu, tika izvērtētas iespējas pārņemt ārzemju pieredzi, cīnoties ar šo ekonomikas problēmu Latvijā. Nobeigumā tika piedāvāti dažādi priekšlikumi, kas stimulētu akcīzes preču kontrabandas samazinājumu Latvijā un veicinātu esoša akcīzes preču kontrabandas apkarošanas plāna realizāciju. Darba apjoms ir 95 lappuses, un tas iekļauj sevī 10 tabulas, 17 attēlus. Darba tapšanā tika izmantoti 70 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords ēnu ekonomika, akcīzes preču kontrabanda, akcīzes nodoklis
Keywords in English shadow economy, smuggling of excise goods, excise duty
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 23.05.2014 08:05:36