Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Nesimetrisko īsslēgumu strāvu aprēķinu īpatnības"
Nosaukums angļu valodā "Non-simmetric chort -circuit currents calculation features"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs I.Zicmane
Recenzents
Anotācija NESIMETRISKU ĪSSLĒGUMU STRĀVU APRĒĶINU ĪPATNĪBAS Bakalaura darba galvenie mērķi ir: saprast īsslēgumu strāvu problēmas būtību, tās aktualitāti un ietekmi uz elektrisko sistēmu darbību; izpētīt zināmas īsslēgumu strāvu aprēķinu metodes un to īpatnības, novērtējot to priekšrocības un trūkumus; iepazīties ar jaunām tendencēm īsslēguma aprēķinos un veikt metou savstarpējo salīdzinājumu. Darbs ir vērsts nesimetrisku īsslēgumu pētīšanai. Ir plaši paskaidrota šī termina definīcija, parādīti iemesli, kādēļ sistēmu projektēšanā ir jārēķinās ar izvirzīto problēmu, kā arī tiek veikti teorētiskie pamatojumi un matemātiskie salīdzinājumi daādiem īsslēgumu veidiem un reīmiem: atsevišķu nesimetrijas veidu rašanās bieums, un aprēķinu īpatnības, atkarībā no daādiem faktoriem. Secinājumos ir dots apraksts par veiktā pētījuma rezultātiem un apkopota informācija par analizēto metou priekšrocībām un trūkumiem, kā arī iespēju pielietot to praksē. Darba kopējais apjoms ir 51 lappuse, tas ietver 13 attēlus, kā arī tajā ir atsauces uz 24 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Nesimetrisks, īsslēgums, īsslēguma strāva, aprēķins, simetriskās sastāvdaļas
Atslēgas vārdi angļu valodā Asymmetric, short-circuit current, short-circuit, calculations, symmetrical components
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2014 01:30:22