Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Nesimetrisko īsslēgumu strāvu aprēķinu īpatnības"
Title in English "Non-simmetric chort -circuit currents calculation features"
Author Maksims Šišovs
Department 11000 Faculty of Power and Electrical Engineering
Scientific advisor I.Zicmane
Reviewer
Abstract NESIMETRISKU ĪSSLĒGUMU STRĀVU APRĒĶINU ĪPATNĪBAS Bakalaura darba galvenie mērķi ir: saprast īsslēgumu strāvu problēmas būtību, tās aktualitāti un ietekmi uz elektrisko sistēmu darbību; izpētīt zināmas īsslēgumu strāvu aprēķinu metodes un to īpatnības, novērtējot to priekšrocības un trūkumus; iepazīties ar jaunām tendencēm īsslēguma aprēķinos un veikt metou savstarpējo salīdzinājumu. Darbs ir vērsts nesimetrisku īsslēgumu pētīšanai. Ir plaši paskaidrota šī termina definīcija, parādīti iemesli, kādēļ sistēmu projektēšanā ir jārēķinās ar izvirzīto problēmu, kā arī tiek veikti teorētiskie pamatojumi un matemātiskie salīdzinājumi daādiem īsslēgumu veidiem un reīmiem: atsevišķu nesimetrijas veidu rašanās bieums, un aprēķinu īpatnības, atkarībā no daādiem faktoriem. Secinājumos ir dots apraksts par veiktā pētījuma rezultātiem un apkopota informācija par analizēto metou priekšrocībām un trūkumiem, kā arī iespēju pielietot to praksē. Darba kopējais apjoms ir 51 lappuse, tas ietver 13 attēlus, kā arī tajā ir atsauces uz 24 informācijas avotiem.
Keywords Nesimetrisks, īsslēgums, īsslēguma strāva, aprēķins, simetriskās sastāvdaļas
Keywords in English Asymmetric, short-circuit current, short-circuit, calculations, symmetrical components
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 22.05.2014 01:30:22