Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ārstnieciskas iestādes finansēšanas problēmas"
Nosaukums angļu valodā "Financial problems of a health-care institution"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Recenzents Mg.oec., pr.doc. U.Kamols
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autore: Nataļja Deņkoviča. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Mg.oec., pr.doc. Nadežda Semjonova. Bakalaura darba temats: „Ārstnieciskas iestādes finansēšanas problēmas”. Bakalaura darba apjoms: 60 lapas, kurās ietvertas 6 tabulas un 26 attēli. Darba analitīskā daļa sastāv no 2 nodaļām un 4 apakšnodaļām. Darba praktiskā daļa sastāv no 1 nodaļas un 3 apakšnodaļām. Bakalaura darbā izmantoti materiāli: speciālā un vispārējā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas normatīvie akti, Finanšu ministrijas, Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Valsts kases publicētie dati, ka arī slimnīcu gada pārskatu dati – kopā 24 avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: aplūkota veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība. Izanalizēts veselības nozares budžeta izlietojums un ārstnieciskās iestādes finansējums. Pēc ārstnieciskās iestādes darbības analīzes tika atklātas problēmas, kas ir saistītas ar līdzekļu piesaistīšanu no valsts budžeta, un to efektīvu izmantošanu. Izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi veselības nozares finansēšanas sistēmas pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Deņkoviča N. Ārstnieciskas iestādes finansēšanas problēmas: Bakalaura darbs/ Zinātn.vadītāja Semjonova N. - Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2014. – 60 lpp.
Atslēgas vārdi Ārstnieciskas iestādes finansēšanas problēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial problems of a health-care institution
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2014 22:13:53