Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Ārstnieciskas iestādes finansēšanas problēmas"
Title in English "Financial problems of a health-care institution"
Author Nataļja Deņkoviča
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Reviewer Mg.oec., pr.doc. U.Kamols
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autore: Nataļja Deņkoviča. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Mg.oec., pr.doc. Nadežda Semjonova. Bakalaura darba temats: „Ārstnieciskas iestādes finansēšanas problēmas”. Bakalaura darba apjoms: 60 lapas, kurās ietvertas 6 tabulas un 26 attēli. Darba analitīskā daļa sastāv no 2 nodaļām un 4 apakšnodaļām. Darba praktiskā daļa sastāv no 1 nodaļas un 3 apakšnodaļām. Bakalaura darbā izmantoti materiāli: speciālā un vispārējā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas normatīvie akti, Finanšu ministrijas, Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Valsts kases publicētie dati, ka arī slimnīcu gada pārskatu dati – kopā 24 avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: aplūkota veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība. Izanalizēts veselības nozares budžeta izlietojums un ārstnieciskās iestādes finansējums. Pēc ārstnieciskās iestādes darbības analīzes tika atklātas problēmas, kas ir saistītas ar līdzekļu piesaistīšanu no valsts budžeta, un to efektīvu izmantošanu. Izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi veselības nozares finansēšanas sistēmas pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Deņkoviča N. Ārstnieciskas iestādes finansēšanas problēmas: Bakalaura darbs/ Zinātn.vadītāja Semjonova N. - Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2014. – 60 lpp.
Keywords Ārstnieciskas iestādes finansēšanas problēmas
Keywords in English Financial problems of a health-care institution
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 21.05.2014 22:13:53