Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmējdarbības būtība un formas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Nature and types of entrepreneurship in Latvia”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., prof. J.Saulītis
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Gorbunova
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Artūrs Plociņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: prof. Saulītīs J. Bakalaura darba temats: Uzņēmējdarbības būtība un formas Latvijā Bakalaura darba apjoms: 61 lpp, 11 tab., 3 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Teorijas skatījumā, uzņēmējdarbībai ir veltīti daudzu autoru darbi, kā arī dažu Latvijas autoru darbi, ir pieejami arī materiāli internetā un statistikas dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika veikti sekojoši pētījumi: uzņēmējdarbības iekšējā vide - uzņēmuma struktūra. Tika izvērtēta uzņēmējdarbības būtība, kā arī aplūkotas Latvijas uzņēmējdarbības formas un sistēma. Darbā izanalizēti statistikas dati par uzņēmējdarbību Latvijā, tās darbības pozitīvās un negatīvās puses. Apskatīta uzņēmumu un to līdzekļu struktūra. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Plociņš A. Uzņēmējdarbības būtība un formas Latvijā: Bakalaura darbs / Zinātn. vadītājs Saulītīs J. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. 61 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbības būtība un formas Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Nature and types of entrepreneurship in Latvia
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2014 14:03:14