Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Uzņēmējdarbības būtība un formas Latvijā”
Title in English „Nature and types of entrepreneurship in Latvia”
Author Artūrs Plociņš
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. J.Saulītis
Reviewer Mg.oec., lekt. K.Gorbunova
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Artūrs Plociņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: prof. Saulītīs J. Bakalaura darba temats: Uzņēmējdarbības būtība un formas Latvijā Bakalaura darba apjoms: 61 lpp, 11 tab., 3 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Teorijas skatījumā, uzņēmējdarbībai ir veltīti daudzu autoru darbi, kā arī dažu Latvijas autoru darbi, ir pieejami arī materiāli internetā un statistikas dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika veikti sekojoši pētījumi: uzņēmējdarbības iekšējā vide - uzņēmuma struktūra. Tika izvērtēta uzņēmējdarbības būtība, kā arī aplūkotas Latvijas uzņēmējdarbības formas un sistēma. Darbā izanalizēti statistikas dati par uzņēmējdarbību Latvijā, tās darbības pozitīvās un negatīvās puses. Apskatīta uzņēmumu un to līdzekļu struktūra. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Plociņš A. Uzņēmējdarbības būtība un formas Latvijā: Bakalaura darbs / Zinātn. vadītājs Saulītīs J. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. 61 lpp.
Keywords Uzņēmējdarbības būtība un formas Latvijā
Keywords in English Nature and types of entrepreneurship in Latvia
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 20.05.2014 14:03:14