Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Izvairīšanās no nodokļu nomaksas apkarošanas problēmas un risinājumi”
Nosaukums angļu valodā “Problems and Solutions of Tax Evasion Combating”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners
Recenzents V.Andrējeva, AS „Olainfarm” Padomes priekšsēdētāja., Dr.oec.
Anotācija Oskars Liepa. Maģistra darbs „IZVAIRĪŠANĀS NO NODOKĻU NOMAKSAS APKAROŠANAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI” Rīga 2014. (83 lpp., 3 nodaļas, 63 bibliogrāfiskie avoti). Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas ir sociālā parādība. Cilvēku sociāli psiholoģisko īpašību dēļ tā pastāv gan bagātās valstīs, gan mazāk ekonomiski attīstītākās valstīs, līdz ar to samazinoties komerciālai aktivitātei, komersanti mēģina samazināt savus izdevumus ne tikai uz darbinieku, bet arī uz nodokļu maksāšanas rēķina. Pateicoties šai parādībai likumdevējam ir jāaizsargā valsts fiskālās intereses paredzot kriminālatbildību par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, taču noziedzīgie nodarījumi, kas saistīti ar nodokļu nemaksāšanu aizvien pieaug. Pētījuma objekts: Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas aktuālās apkarošanas problēmas. Pētījuma priekšmets: KL 218.pants, kurš regulē izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas tā pilnveidošanu. Darba mērķis: KL 218.panta pilnveidošana varētu palīdzēt risināt apkarošanas problēmu valsts ieņēmumu jomā un ekonomikas atveseļošanos kopumā. Darba uzdevums: analizējot KL 218.pantu aplūkot šai pantā ietvertā noziedzīgā nodarījuma problēmjautājumus, analizēt šī noziedzīgā nodarījuma problēmas, ņemot par pamatu LR tiesu praksi. Darbā nepieciešams izpētīt šī noziedzīgā nodarījuma pirmstiesas izmeklēšanas procesu, ēnu ekonomiku, saskatot tajā nepilnības un stādīt priekšā arī savus priekšlikumus. Izpētīt arī citu valstu likumus. Lai to sasniegtu, darba gaitā nepieciešams izpētīt KL 218.pantā ietverto jēdzienu būtību, citus saistītos normatīvos aktus, kuri reglamentē izvairīšanos no nodokļu nomaksas, pētīt tiesu praksi, dažādas publikācijas un statistikas datus. Pirmajā nodaļā autors aplūko, kas ir ēnu ekonomika, cēloņi, ēnu ekonomikas modelēšanu jēdzienu skaidrojumus, kāpēc ēnu ekonomika ir slikta, ko mēs varam darīt, lai samazinātu ēnu ekonomiku. Otrajā nodaļā autors apraksta jēdzienu skaidrojumus, nodala nošķirsanu no citiem Krimināllikuma pantiem, izanalizē noziedzīgā nodarījuma sastāvu, krimināltiesiskās problēmas, apraksta pirmstiesas izmeklēšanas procesu. Trešajā nodaļā autors aplūko atbildību par nodokļu pārkāpumiem un salīdzina ar citām valstīm. Atslēgas vārdi – nodokļu administrācija, izvairīšanas no nodokļu nomaksas, kriminālprocess.
Atslēgas vārdi Izvairīšanās no nodokļu nomaksas apkarošanas problēmas un risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Problems and Solutions of Tax Evasion Combating
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2014 10:57:31