Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Izvairīšanās no nodokļu nomaksas apkarošanas problēmas un risinājumi”
Title in English “Problems and Solutions of Tax Evasion Combating”
Author Oskars Liepa
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners
Reviewer V.Andrējeva, AS „Olainfarm” Padomes priekšsēdētāja., Dr.oec.
Abstract Oskars Liepa. Maģistra darbs „IZVAIRĪŠANĀS NO NODOKĻU NOMAKSAS APKAROŠANAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI” Rīga 2014. (83 lpp., 3 nodaļas, 63 bibliogrāfiskie avoti). Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas ir sociālā parādība. Cilvēku sociāli psiholoģisko īpašību dēļ tā pastāv gan bagātās valstīs, gan mazāk ekonomiski attīstītākās valstīs, līdz ar to samazinoties komerciālai aktivitātei, komersanti mēģina samazināt savus izdevumus ne tikai uz darbinieku, bet arī uz nodokļu maksāšanas rēķina. Pateicoties šai parādībai likumdevējam ir jāaizsargā valsts fiskālās intereses paredzot kriminālatbildību par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, taču noziedzīgie nodarījumi, kas saistīti ar nodokļu nemaksāšanu aizvien pieaug. Pētījuma objekts: Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas aktuālās apkarošanas problēmas. Pētījuma priekšmets: KL 218.pants, kurš regulē izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas tā pilnveidošanu. Darba mērķis: KL 218.panta pilnveidošana varētu palīdzēt risināt apkarošanas problēmu valsts ieņēmumu jomā un ekonomikas atveseļošanos kopumā. Darba uzdevums: analizējot KL 218.pantu aplūkot šai pantā ietvertā noziedzīgā nodarījuma problēmjautājumus, analizēt šī noziedzīgā nodarījuma problēmas, ņemot par pamatu LR tiesu praksi. Darbā nepieciešams izpētīt šī noziedzīgā nodarījuma pirmstiesas izmeklēšanas procesu, ēnu ekonomiku, saskatot tajā nepilnības un stādīt priekšā arī savus priekšlikumus. Izpētīt arī citu valstu likumus. Lai to sasniegtu, darba gaitā nepieciešams izpētīt KL 218.pantā ietverto jēdzienu būtību, citus saistītos normatīvos aktus, kuri reglamentē izvairīšanos no nodokļu nomaksas, pētīt tiesu praksi, dažādas publikācijas un statistikas datus. Pirmajā nodaļā autors aplūko, kas ir ēnu ekonomika, cēloņi, ēnu ekonomikas modelēšanu jēdzienu skaidrojumus, kāpēc ēnu ekonomika ir slikta, ko mēs varam darīt, lai samazinātu ēnu ekonomiku. Otrajā nodaļā autors apraksta jēdzienu skaidrojumus, nodala nošķirsanu no citiem Krimināllikuma pantiem, izanalizē noziedzīgā nodarījuma sastāvu, krimināltiesiskās problēmas, apraksta pirmstiesas izmeklēšanas procesu. Trešajā nodaļā autors aplūko atbildību par nodokļu pārkāpumiem un salīdzina ar citām valstīm. Atslēgas vārdi – nodokļu administrācija, izvairīšanas no nodokļu nomaksas, kriminālprocess.
Keywords Izvairīšanās no nodokļu nomaksas apkarošanas problēmas un risinājumi
Keywords in English Problems and Solutions of Tax Evasion Combating
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 20.05.2014 10:57:31