Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Ārējās tirdzniecības loma maksājumu bilances veidošanā|"
Nosaukums angļu valodā "Role of foreign trade in building balance of payments"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. J.Saulītis
Recenzents Dr.oec., doc. I.Judrupa
Anotācija Maģistra darba temats ir Ārējās tirdzniecības loma maksājumu bilances veidošanā. Darba mērķis ir novērtēt Latvijas ārējā tirdzniecības attīstību, tās deficītu finansējošās kapitāla plūsmas, un identificēt ārējās tirdzniecības nesabalansētības mazināšanās perspektīvas, pamatojoties uz veikto analīzi un Latvijas ekonomiskās politikas plānošanas dokumentiem. Darbs izstrādāts, pamatojoties uz zinātniski ekonomisko literatūru, starptautiski organizāciju publikācijas un pētījumus, Latvijas ekonomiskās politikas plānošanas dokumentiem, Latvijas Centrālās Statistikas pārvaldes, Eurostat, Latvijas Bankas, Starptautiskās tirdzniecības organizācijas, Pasaules Bankas datubāzēm, interneta resursiem un citiem avotiem. Darbā iegūti rezultāti ļauj daļēji apstiprināt izvirzīto hipotēzi, ka ārvalstu investīcijām ir būtiska loma ārējās tirdzniecības nesabalansētību mazināšanā. Hipotēzi var apstiprināt pilnībā pie nosacījuma, ja valstī pastāv efektīvi kanāli privāto kapitāla plūsmu novirzīšanai sektoros, kuru eksporta vērtība potenciāli var pieaugt straujāk nekā importa vērtība.
Atslēgas vārdi eksports, imports, maksājumu bilance, finanšu un kapitāla plūsmas, ārējā sabalansētība
Atslēgas vārdi angļu valodā exports, imports, balance of payments, financial and capital flows, external imbalances
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2014 16:37:51