Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Ārējās tirdzniecības loma maksājumu bilances veidošanā|"
Title in English "Role of foreign trade in building balance of payments"
Author Reinis Pāns
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Dr.oec., prof. J.Saulītis
Reviewer Dr.oec., doc. I.Judrupa
Abstract Maģistra darba temats ir Ārējās tirdzniecības loma maksājumu bilances veidošanā. Darba mērķis ir novērtēt Latvijas ārējā tirdzniecības attīstību, tās deficītu finansējošās kapitāla plūsmas, un identificēt ārējās tirdzniecības nesabalansētības mazināšanās perspektīvas, pamatojoties uz veikto analīzi un Latvijas ekonomiskās politikas plānošanas dokumentiem. Darbs izstrādāts, pamatojoties uz zinātniski ekonomisko literatūru, starptautiski organizāciju publikācijas un pētījumus, Latvijas ekonomiskās politikas plānošanas dokumentiem, Latvijas Centrālās Statistikas pārvaldes, Eurostat, Latvijas Bankas, Starptautiskās tirdzniecības organizācijas, Pasaules Bankas datubāzēm, interneta resursiem un citiem avotiem. Darbā iegūti rezultāti ļauj daļēji apstiprināt izvirzīto hipotēzi, ka ārvalstu investīcijām ir būtiska loma ārējās tirdzniecības nesabalansētību mazināšanā. Hipotēzi var apstiprināt pilnībā pie nosacījuma, ja valstī pastāv efektīvi kanāli privāto kapitāla plūsmu novirzīšanai sektoros, kuru eksporta vērtība potenciāli var pieaugt straujāk nekā importa vērtība.
Keywords eksports, imports, maksājumu bilance, finanšu un kapitāla plūsmas, ārējā sabalansētība
Keywords in English exports, imports, balance of payments, financial and capital flows, external imbalances
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 19.05.2014 16:37:51