Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Rīgas Brīvostas muitas kontroles punkta darbības analīze”
Nosaukums angļu valodā “Riga’s Freeport Customs Control Point Operation Analysis”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir " Rīgas brīvostas muitas kontroles punkta darbības analīze". Darba mērķis ir izpētīt Rīgas brīvostas muitas kontroles punkta darbības aspektus un attīstības perspektīvas, kā arī izstrādāt priekšlikumus tā attīstībai. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt muitas lomu, tās funkcijas un uzdevumus; izpētīt Rīgas brīvostas muitas kontroles tiesiskos aspektus un regulējumu; izvērtēt Rīgas brīvostas muitas kontroles punkta darbību; izstrādāt secinājumus un priekšlikumus Rīgas brīvosta muitas kontroles punkta darbības pilnveidošanai. Atbilstoši darbam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem tiek veidota diplomdarba struktūra. Diplomdarba pirmajā nodaļā tiek apskatīta muitas loma, funkcijas un uzdevumi. Diplomdarba otrajā nodaļā autors pievēršas brīvostas muitas kontroles tiesiskajam regulējumam. Diplomdarba trešajā nodaļā tiek apskatīti muitas kontroles punkta atrašanas vieta, darbības veids un veikta respondentu aptauja . Diplomdarba izstrādei tika izmantoti prakses vietā iegūtie informatīvie materiāli, kā arī pieejamie interneta resursos atrodamie, tai skaitā regulas un likumi. Kā arī nepieciešamības gadījumos notika konsultēšanās ar Rīgas brīvostas muitas kontroles punkta darbiniekiem un kvalifikācijas darba vadītāju, kurš ir speciālists šajā jomā. Galvenās pētījumā izmantotās metodes ir teorētiskās izpētes metodes - literatūras un dokumentu analīze, un pētījuma izpētes metodes statistiskā analīze. Darba izstrādē izmantoti 28 literatūras avoti latviešu, angļu un krievu valodā, kā arī zinātniskie raksti, statistiskie dati un interneta resursi. Diplomdarba apjoms ir 63 lappuse, tajā iekļauti 23 attēli, 1 tabula.
Atslēgas vārdi Rīgas brīvostas muitas kontroles punkta darbības analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Rigas Freeport Custom control point operation analysis
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2014 01:55:35