Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Rīgas Brīvostas muitas kontroles punkta darbības analīze”
Title in English “Riga’s Freeport Customs Control Point Operation Analysis”
Author Igors Skakunovs
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Diplomdarba tēma ir " Rīgas brīvostas muitas kontroles punkta darbības analīze". Darba mērķis ir izpētīt Rīgas brīvostas muitas kontroles punkta darbības aspektus un attīstības perspektīvas, kā arī izstrādāt priekšlikumus tā attīstībai. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt muitas lomu, tās funkcijas un uzdevumus; izpētīt Rīgas brīvostas muitas kontroles tiesiskos aspektus un regulējumu; izvērtēt Rīgas brīvostas muitas kontroles punkta darbību; izstrādāt secinājumus un priekšlikumus Rīgas brīvosta muitas kontroles punkta darbības pilnveidošanai. Atbilstoši darbam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem tiek veidota diplomdarba struktūra. Diplomdarba pirmajā nodaļā tiek apskatīta muitas loma, funkcijas un uzdevumi. Diplomdarba otrajā nodaļā autors pievēršas brīvostas muitas kontroles tiesiskajam regulējumam. Diplomdarba trešajā nodaļā tiek apskatīti muitas kontroles punkta atrašanas vieta, darbības veids un veikta respondentu aptauja . Diplomdarba izstrādei tika izmantoti prakses vietā iegūtie informatīvie materiāli, kā arī pieejamie interneta resursos atrodamie, tai skaitā regulas un likumi. Kā arī nepieciešamības gadījumos notika konsultēšanās ar Rīgas brīvostas muitas kontroles punkta darbiniekiem un kvalifikācijas darba vadītāju, kurš ir speciālists šajā jomā. Galvenās pētījumā izmantotās metodes ir teorētiskās izpētes metodes - literatūras un dokumentu analīze, un pētījuma izpētes metodes statistiskā analīze. Darba izstrādē izmantoti 28 literatūras avoti latviešu, angļu un krievu valodā, kā arī zinātniskie raksti, statistiskie dati un interneta resursi. Diplomdarba apjoms ir 63 lappuse, tajā iekļauti 23 attēli, 1 tabula.
Keywords Rīgas brīvostas muitas kontroles punkta darbības analīze
Keywords in English Rigas Freeport Custom control point operation analysis
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 19.05.2014 01:55:35